Roses regula i unifica la senyalització informativa dels establiments privats a la via pública

L’Ajuntament de Roses ha obert el període per a què hotels, hostals i càmpings legalitzin els senyals informatius que tinguin instal·lats a la via pública i els adaptin a la nova ordenança municipal, ja en vigor. L’objectiu és facilitar una òptima informació dels punts d’interès privats relacionats amb l’oferta turística del municipi, tot preservant una imatge unificada i coherent d’aquesta senyalització.

model_senyalitzacióEls hotels, hostals i càmpings, així com les activitats privades i col·lectives de caràcter esportiu, cultural o de lleure que es desenvolupin a l’aire lliure, i els establiments considerats recurs d’interès turístic singular, són les activitats que a partir d’ara poden obtenir l’autorització necessària per indicar la seva ubicació, mitjançant senyals informatius verticals instal·lats a la via pública.

La nova ordenança reguladora aprovada pel consistori, defineix les característiques físiques que han de reunir aquests senyals (suport, nombre d’indicadors per senyals,…), així com que la col·locació i manteniment dels mateixos seran realitzats pel propi Ajuntament, amb l’objectiu de garantir la seva uniformitat i el compliment de la normativa sobre accessibilitat.

Els interessats a instal·lar aquesta senyalització (que pot ser d’un màxim de quatre punts informatius per establiment), ja poden tramitar la seva sol·licitud a través del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC). La sol·licitud ha d’incorporar la situació exacta de l’establiment, una proposta d’ubicació dels senyals sol·licitats i l’abonament de les taxes municipals corresponents, que seran de pagament anual. Un cop autoritzada la concessió, aquesta tindrà vigència per un període de cinc anys, a comptar a partir de l’1 de gener següent a la data d’autorització.

Pel que fa a les activitats incloses en el Projecte de senyalització vertical informativa i turística que el consistori portà a terme l’any 2002, considerades adaptades a la present normativa, el tràmit d’autorització no és necessari, essent suficient el pagament de la taxa anual corresponent. Per la seva banda, els senyals que no sol·licitin la llicència corresponent o no s’adeqüin a la nova normativa, han de ser retirats de la via pública pel propi establiment o, en cas contrari, ho seran subsidiàriament pel consistori.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *