Agricultura treu a exposició pública el Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

Parc Natural de Cap de Creus

Fons marí del Parc Natural de Cap de Creus

Es tracta d’una eina que millorarà la gestió del medi marí del Parc i ordenarà les activitats que s’hi desenvolupen, cosa que ha d’afavorir el desenvolupament socioeconòmic sostenible del territori

Parc Natural de Cap de Creus
Fons marí del Parc Natural de Cap de Creus

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l’aprovació inicial del Pla rector d’ús i gestió (PRUG) de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i el sotmet a informació pública durant 45 dies a partir de demà.

També se sol·licita de manera simultània un informe dels organismes sectorials amb competències afectades, i es concedeix audiència pel termini de 45 dies als ajuntaments de Roses, Cadaqués, el Port de la Selva i Llançà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona.

A més, durant aquest període, està previst mantenir una sèrie de reunions territorials per donar a conèixer aquest nou PRUG que pretén millorar la gestió del medi marí del Parc, ordenar les activitats que s’hi desenvolupen, tot compatibilitzant-les amb la conservació, i afavorir el desenvolupament socioeconòmic sostenible del territori.

Tots els documents que formen part de l’expedient es poden consultar a la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://www.gencat.cat/agricultura/normativa o en paper a la seu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (c. del Doctor Roux, 80, Barcelona 08017), a la seu del Parc Natural de Cap de Creus (Palau de l’Abat, Monestir de Sant Pere de Rodes, 17489 El Port de la Selva) i als Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona) durant el termini esmentat, en què hom pot formular les al·legacions que es creguin convenients.

Les al·legacions i observacions es poden presentar, preferentment, a la seu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (c. del Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona), a la seu del Parc Natural de Cap de Creus (Palau de l’Abat, Monestir de Sant Pere de Rodes, 17489 El Port de la Selva) i als Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).