Apostarà Roses per les energies renovables?

ERC Roses

La regidora d'ERC Roses entrant la moció al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament

Una moció presentada per ERC sobre les energies verdes i renovables es debatrà avui al ple de l’Ajuntament de Roses

ERC Roses
La regidora d’ERC, Vero Medina, entrant la moció al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses

L’any 2007 es va crear el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses amb l’objectiu de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans de l’any 2020. Un pacte al qual Roses es va adherir l’any 2013 i en el que es va implementar l’estratègia 20/20/20, és a dir, que les poblacions que hi formen part de pacte han d’augmentar l’eficiència energètica als en un 20%, han de reduir les emissions de CO2 en un 20% abans del 2020, i han d’aconseguir que un 20% de l’energia sigui renovable.

I ha estat en aquesta darrera estratègia on ERC Roses s’ha fixat per presentar una moció per tal de fomentar el consum d’energia verda a la població, ja que “des d’ERC Roses creiem que és imperatiu crear un nou model energètic local sostenible, i per tant considerem oportú aportar “eines” necessàries per a garantir el seu desenvolupament”, ha manifestat la regidora d’Esquerra Republicana, Vero Medina.

Així, a través d’aquesta proposta que es debatrà aquest vespre en el ple de l’Ajuntament de Roses vol, entre d’altres aspectes, que es potenciï el consum d’energia verda a la Vila, i es posi fi a la imposició “d’una llei injusta i ridícula implementada pel govern de l’Estat amb la finalitat d’aturar l’autoconsum”.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I LA RESTA DE GRUPS QUE HO DESITGIN PER IMPULSAR I FOMENTAR EL CONSUM D’ENERGIA VERDA AL MUNICIPI DE ROSES

  • Atès que la setmana del 13 a 17 de juny de 2016 és la Setmana de l’Energia que coincideix amb la setmana Europea de l’Energia Sostenible.
  • Atès que la ciutat de Roses va signar la seva adhesió al projecte del Pacte d’Alcaldes i el seu principal objectiu és reduir en més d’un 20% les emissions de CO2 del municipi per l’any

2020, mitjançant la implementació d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

  • Atès que el passat 29 de desembre es varen dur a terme més de 2500 actes arreu del mon, incloent a Catalunya els de Barcelona, Tarragona i Girona entre d’altres, per tal d’aconseguir que en la cimera que la COP21 celebra a Paris del 30 de novembre a l’11 de desembre els governs signin un acord mundial per fer front el canvi climàtic i s’ implementin les mesures necessàries per impedir que l’augment de la temperatura del planeta sobrepassi els 2 graus centígrads. Tots aquests actes volen ser una crida ciutadana perquè els representants polítics es comprometin i prenguin mesures efectives per tal de reduir les emissions de di xid de carboni i iniciar una transició energètica basada en les energies netes i en una gestió democràtica i adaptada a la futura disponibilitat energètica.
  • Atès que sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l’Estat espanyol, es troba en una situació complexa amb un obligat predomini del consum en massa de combustibles f ssils. Tots els àmbits científics internacionals estan d’acord en que són aquests els principal responsables del canvi  climàtic global
  • Atès que l’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia i els successius governs centrals han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es justifica perllongar la vida de les actuals centrals nuclears quan existeixen alternatives a la substitució completa d’aquests perillosos sistemes de producció d’energia elèctrica per energies renovables, juntament amb un ús més eficient de l’energia.
  • Atès que l’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l’hora de crear un nou model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l’exterior –quelcom a tenir molt en compte en la construcció d’un nou estat- i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. D’altra banda, incrementa l’eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l’economia local; a més, és una eina que, en mans de l’Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa energètica.
  • Atès que la situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit d’iniciatives que s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l’Estat es van aprovar mesures que van significar la paralització de les inversions en energies renovables i la imposició de llindars de potència per a les instal·lacions d’aquestes energies, a més de retallades de les primes que rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment, amb caràcter retroactiu. Una clara estratègia per limitar la sobirania energètica tant de la ciutadania com de les administracions públiques.
  • Atès que la culminació de les polítiques repressives de l’estat central ha estat el “Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo” on culmina tot aquesta pressió contra les energies renovables amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti per l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia, allunyant-se definitivament del model de “balanç net i sobirà”, energèticament parlant, implantat en molts altres països del nostre entorn.
  • Atès que aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de l’actual administració de l’Estat cap a la potenciació de les grans empreses i oligopolis energètics, oposada al desenvolupament de polítiques energètiques alternatives, sostenibles, eficients i que prioritzin el benefici de la ciutadania deixant sense efectes, entre d’altres l’autonomia local  en matèria de subministraments
  • Atès que malgrat què les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que les permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial existeixen iniciatives que aposten per l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable, de proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta”, ajudant a transformar el nostre país en un lloc més sostenible i més respectuós amb el medi.

Per tot això , proposem al ple de l’Ajuntament de Roses l’adopció dels següents acords:

Primer. Manifestar la seva més gran oposició a la política energètica de l’estat espanyol en especial en all  que fa referència a la penalització de l’autoproducció i autoconsum d’energia verda i que ha culminat en l’aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econ miques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum del qual en demana la seva derogació immediata.

Segon.  Sol·licitar al Govern de la Generalitat que insti el Govern de l’Estat a eliminar els impediments i traves injustificades a l ’autoconsum i l’autogeneració  elèctrica així com a presentar el marc legal que garanteixi l’accés de la ciutadania a l’autogeneració d’energies renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles, eliminant entrebancs i qualsevol aspecte discriminatori existent.

Tercer. Instar al govern de Roses a sumar-se  al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les possibilitats de contractació de subministrament d’energia verda per aquelles dependències i instal·lacions d’aquest Ajuntament que l’actual situació contractual li permeti per tal de promoure la producció i consum d’aquest tipus d’energia al seu municipi amb l’objectiu d’avançar cap a la total sobirania energètica local. Un possible exemple a seguir en aquesta línia, son els convenis de col·laboració que han signat molts ajuntament amb la cooperativa Som Energia, SCCL per promoure la producció i consum d’energia verda.

Quart. Impulsar campanyes informatives per tal de conscienciar a la població de la necessitat d’avançar en les mesures de consum energètic sostenible i la democratització de l’energia.

Verónica Medina i Flores
Regidora Grup Municipal ERC-AM