Casal i Saló Infantil de Nadal a Roses

Casal i Saló Infantil de Nadal a Roses

SALÓ INFANTIL

Casal i Saló Infantil de Nadal a RosesDATES:
23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2015

2 i 4 de gener de 2016

LLOC DE REALITZACIÓ:

Pavelló Poliesportiu Municipal

EDATS:

de 3 a 12 anys

HORARI:

De 16 a 19 hores

PREUS:

Entrada per dia: 3,50 €

VENDA D’ENTRADES:

Al Pavelló Poliesportiu Municipal, els mateixos

dies de realització de l’activitat

CASAL DE NADAL

DATES:

23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2015

4, 5, 7 i 8 de gener de 2016

LLOC DE REALITZACIÓ:

Pavelló Poliesportiu Municipal

PLACES:

40 places

EDATS:

De 3 a 12 anys (nascuts entre el 2003 i el 2012)

HORARI:

De 9 a 13 h (possibilitat de menjador fins a les 15 h)

PREUS:

Quota servei d’activitat: 50 €

Quota servei de menjador (per dia): 6 €

INSCRIPCIONS:

Del 23 de novembre al 4 de desembre

Per Internet, a l’adreça web: http://eajuntament.roses.cat:8018 o presencialment a les oficines del SAC, Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses, de dilluns a divendres i de 9 h a 14 h

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

Durant el període d’inscripció caldrà portar el full d’inscripció omplert i una fotocòpia de la targeta sanitària

del nen/a que s’ha d’inscriure.

Per a inscripcions amb dret a bonificació, també s’haurà de dur còpia de la documentació requerida en cada

cas. Si no es porta aquesta documentació i/o si es té un deute amb l’Ajuntament, no es podrà aplicar la bonificació.

Tota la documentació s’ha de dur al SAC o a les oficines de l’Àrea d’Esports i Joventut, a l’edifici Can Jordà de la placa Catalunya, núm. 8.

BONIFICACIONS DEL CASAL DE NADAL

1 | Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional que s’estableix per a cada any multiplicat per 1,5 i pel nombre de membres de la unitat familiar.

b) Per als fills/es de famílies nombroses.

c) Per als membres de famílies monoparentals.

d) Per als fills/es de persones vídues.

e) Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament al servei de casals.

f) Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens saharauis.

2 | Bonificació del 50 % en les quotes del servei d’activitats:

a) Per a les persones a les quals s’estigui fent una intervenció familiar des de l’Àrea de Benestar Social i Família. Aquesta bonificació podrà arribar al 100 % quan els Serveis Socials i l’Àrea de Benestar Social ho justifiquin segons la situació de risc i la necessitat urgent dels menors.

3 | No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.

4 | Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament.

5 | La quota de servei de menjador NO s’inclou a les bonificacions.