Ajuntament de Roses
Carles Pàramo

Es vota el futur

Joan Plana

El jorn dels miserables

Carles Ferreira

Un pacte de doble corona