CDC de Roses recolza amb una moció l’autogestió portuària aprovada pel Parlament Europeu

Moció CDC Roses

Moment en el que el regidor de Convergència, Marc Danès, presenta la moció al registre d'entrada de l'Ajuntament de Roses

Un recolzament que CDC vol fer oficial en el proper ple ordinari de l’Ajuntament de Roses

Moció CDC Roses
Moment en el que el regidor de Convergència, Marc Danès, presenta la moció al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses

El portaveu de Convergència a la corporació municipal de Roses, Marc Danès ha presentat una moció a l’Ajuntament per debatre-la al proper ple ordinari en suport de la nova normativa europea que permet a les ciutats costaneres autogestionar els seus ports, és a dir, “que des del dia 8 de març d’aquest any tots els ports podran decidir sobre els seus pressupostos, ja no es farà des de Madrid. Així, per exemple, Barcelona i Tarragona decidiran que és el millor per al seu port”, va afirmar Danès.
Una autogestió que el regidor rosinc considera que redundarà “en un major rendiment econòmic, ja que fins ara tots els ports que obtenien beneficis havien d’anar a pagar tots aquells ports deficitaris de l’estat”. Per tant, Marc Danès demanarà el suport d’aquesta moció perquè “aquest nou reglament europeu és un pas més en la millora de gestió dels ports, però sobretot perquè permetrà que es pugui començar a fer inversions com és la del futur corredor mediterrani”.

Moció del grup municipal de Convergència de Roses de suport al Reglament Europeu  de ports de gestió pròpia portuària

Fins el 8 de març Espanya i Itàlia eren els únics països europeus on els ports no tenien autonomia per fixar les seves tarifes portuàries (aquestes són fixades pel govern central iguals per a tots, impedint la competència via preus dins del país) i on els ports amb beneficis estaven obligats a transferir una part dels mateixos als ports deficitaris del país (subsidis creuats entre els ports d’un país que són contraris a la normativa d’ajuts d’Estat europea).

Pel que fa al cas català, qui fins ara fixava les taxes era l’Estat que causava que el port de Barcelona es veiés incapacitat per competir amb Rotterdam ja que no podia modificar-ne els preus.

Amb l’aprovació del nou reglament s’atorga a cada port la capacitat d’establiment de taxes “a fi de contribuir a un sistema eficient de tarificació de la infraestructura, els nivells dels cànons de les infraestructures seran definides de manera autònoma per l’entitat gestora del port, d’acord amb la seva estratègia comercial i amb el seu pla de negoci”.

Aquest reglament de ports europeu és molt important per a que el corredor mediterrani pugui desplegar tot el seu potencial de creixement. La independència financera dels ports és la que va permetre a Alemanya trencar, ara fa 40 anys, el monopoli ferroviari que Deutsche Bahn tenia en el tràfic de mercaderies, que resultava molt ineficient. Gràcies a la capacitat inversora que els donava poder gestionar en exclusiva els seus beneficis, els ports d’Hamburg i Bremen van ajudar a crear companyies alternatives per competir amb Deutsche Bahn.

L’aprovació del reglament de ports va donar llum verda al Parlament Europeu amb un total de 451 vots a favor, entre els quals els diputats de CDC, ERC, Unió, Podem i el PNB; 243 vots en contra on s’hi troben les formacions del PP, PSOE i C’s i 18 abstencions provinents d’ICV i IU.

Atenent a aquestes raons, el Grup Municipal de Convergència proposa al Ple de la corporació els següents

ACORDS

Primer. Celebrar l’aprovació ja que dóna resposta a una reclamació històrica dels ports i institucions catalanes.

Segon.  Donar suport a l’aprovació d’aquest reglament que permetrà als ports establir les seves taxes

Tercer. Instar al Govern espanyol que implementi ràpidament el nou reglament aprovat pel parlament europeu.

quart. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),  a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i als Ports de la Generalitat.

Marc Danés i Zurdo