Comunicat de la Direcció General de la Policia davant les informacions del diari “El Mundo”

Davant les notícies publicades el passat divendres 16 de novembre de 2012 i aquest dilluns, 19 de novembre, per part del diari “El Mundo”, la Direcció General de la Policia de la Generalitat vol manifestar:
1. Que són rotundament falses totes les informacions i referències al Cos de Mossos d’Esquadra (CME).
2. Que totes les actuacions del CME relatives a la investigació de l’anomenat cas Palau de la Música s’han realitzat sota manament judicial i complint escrupolosament totes les indicacions del jutge instructor i el fiscal.
3. Que totes les proves i indicis relacionats amb la investigació han estat lliurats al jutge instructor, sense que en cap cas, en contra del que afirmen les informacions de “El Mundo”, s’hagin amagat o destruït elements que puguin implicar a cap persona.
4.  Que el CME no té coneixement de cap informació anònima, amb data 24 de novembre de 2011, sobre el cas Palau de la Música, i que tampoc cap testimoni ha declarat davant agents del CME en relació a aquest anònim.
Davant les greus falsedats que es recullen en les notícies publicades i per tal de defensar l’honor i la credibilitat del CME, s’exerciran les accions legals que permet la legislació vigent contra el diari “El Mundo” i contra els responsables d’aquestes informacions.