Declaració del Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en relació amb la supressió definitiva del peatge de l’AP-7

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Davant l’aixecament de peatges a l’AP-7, i atesa la seva incidència directa en la mobilitat de la comarca i en la recaptació d’impostos per part dels ajuntaments per on l’autopista travessa els seus termes municipals, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà vol expressar públicament el següent:

-L’històric alliberament dels peatges, que es produeix aquest dimecres dia 1 de setembre de 2021, ha de representar una oportunitat per al desenvolupament de la mobilitat al nostre territori, tot i que cal una acció decidida per part de les  administracions directament implicades a l’hora de resoldre els reptes que planteja aquesta nova situació.

-En aquest sentit, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà fa seves les demandes que va fer públiques, fa poques setmanes, la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç, amb el suport d’altres corporacions professionals del sector econòmic i del transport, en el sentit de crear cinc noves sortides a la demarcació (entre elles, una a Capmany i una altra a Figueres oest que entronqui amb Vilafant) i potenciar l’accessibilitat a les àrees logístiques que es consideren estratègiques (la Jonquera sud i Figueres-Llers) així com completar els enllaços d’entrada i sortida de la Jonquera. També reclamem que l’N-II s’adapti en funció de cada tram i que els pressupostos estatals incloguin una partida per al desdoblament de la ronda de Figueres.

-Atès el previsible increment de trànsit que registrarà d’immediat tot el tram de l’AP-7 a la zona de l’Alt Empordà, i la seva incidència directa en el trànsit fronterer i, per tant, potencialment turístic, demanem el degut manteniment dels vials i de totes les àrees de servei i de descans.

-Finalment, reclamem una compensació per la pèrdua d’ingressos en concepte d’IBI als ajuntaments afectats, que són tots aquells pels quals la concessionària de l’autopista abonava anualment centenars de milers d’euros com a tribut per a la seva explotació. La desaparició d’aquest ingrés implicarà  dificultats afegides a les sempre migrades arques municipals. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presentarà al proper Consell d’Alcaldies, per al seu debat i aprovació si s’escau, una moció que reculli les demandes d’aquesta declaració.

Figueres, 1 de setembre de 2021