El Consell Comarcal aprova el cartipàs i la retribució de 400 € pels consellers a les Juntes de Govern

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

L’oposició (ERC, CUP i C’s), però, va votar en contra de la retribució de cobrar el consellers 400 € per assistir a les Juntes de Govern, previstes quatre al mes

Consell Comarcal de l'Alt EmpordàEl del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar aquest passat divendres, en un ple extraordinari, la composició del cartipàs que configura el nou govern de la institució, el règim de sessions i les dedicacions i retribucions dels seus membres així com les assignacions als grups polítics comarcals.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’estructura a partir d’ara en cinc grans àrees:

 • Presidència,
 • Territori i Relacions Institucionals,
 • Ensenyament,
 • Promoció Econòmica
 • Atenció a les Persones.

Cadascuna d’elles disposa d’algunes delegacions específiques que s’han transferit directament als conseller comarcals.

La titularitat d’aquestes àrees i les delegacions específiques que es van atorgar són les següents:

Àrea de Presidència

 • Presidència: Ferran Roquer i Padrosa
 • Conseller delegat de Comunicació: Alex Hernández González

Àrea de Territori i Relacions Institucionals

 • Presidència: Joaquim Felip i Gayolà
 • Conseller delegat de Medi Ambient: Josep M. Cervera
 • Conseller delegat de Turisme: Joaquim Felip i Gayolà
 • Conseller delegat del Leader: Joaquim Felip i Gayolà
 • Conseller delegat de Serveis Tècnics: Pere Moradell Puig

Àrea d’Ensenyament

 • Presidència: Montse Mindan i Cortada
 • Consellera delegada d’Ensenyament: Montse Mindan i Cortada
 • Consellera delegada de Cultura: Sònia Martínez i Juli
 • Consellera delegada del Consorci per a la Normalització Lingüística: Sònia Martínez i Juli
 • Consellera delegada de l’Arxiu Comarcal: Sònia Martínez i Juli
 • Conseller delegat de Joventut: Alfons Vila i Cuadrado
 • Conseller delegat d’Esports: Alfons Vila i Cuadrado

Àrea de Promoció Econòmica

 • Presidència: Manel Toro i Coll
 • Conseller delegat de Promoció econòmica: Manel Toro i Coll
 • Conseller delegat de Serveis econòmics: Manel Toro i Coll
 • Conseller delegat d’Informàtica: Manel Toro i Coll
 • Conseller delegat de l’Oficina del consumidor: Enric Gironella i Colomer

Àrea de Serveis a les Persones

 • Presidència: Pere Casellas Borrell
 • Conseller delegat de Serveis Socials: Àlex Hernández i González
 • Conseller delegat d’Habitatge: Pere Casellas Borrell

Així mateix es van designar els següents vicepresidents: Joaquim Felip, Manel Toro, Montse Mindan i Pere Casellas.
El règim de sessions dels plens serà d’una cada dos mesos, que se celebraran el segon dimarts de cada mes a les 18 hores

S’aproven les dedicacions i retribucions amb l’oposició en contra

El nou govern comarcal també va aprovar les dedicacions i retribucions dels seus membres, amb els vots en contra d’ERC, CUP i C’s, grups polítics que composen l’oposició. Els seus portaveus van qüestionar la retribució de 400 euros per assistir a les Juntes de Govern, previst quatre cada mes.
A l’igual que a l’anterior mandat, es va aprovar que el vicepresident primer, Joaquim Felip, tingui una dedicació parcial del 50%, amb una retribució bruta mensual de 1.500 euros, a raó de 14 mensualitats.

El president del Consell Comarcal, Ferran Roquer, no tindrà, en principi, dedicació exclusiva, però en el cas que l’assumeixi percebria una retribució bruta mensual de 3.928,57 euros, a raó de 14 mensualitats.

Així mateix es va determinar els topalls màxims a percebre per assistències que en el cas del president i dels vicepresidents no pot superar els 21.000 euros anuals, els 10.000 euros anuals per als consellers comarcals amb delegacions de serveis i els 3.500 euros anuals per a la resta.
Amb les delegacions actuals, l’import total de les retribucions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es redueix en un 10% en relació a l’anterior mandat, tot i que es va aprovar augmentar la partida de retribucions l’any vinent de 98.000 euros perquè, per error, el 2015 només s’havien previst sis mesos.