El Consell Comarcal aprova una moció en suport d’acollir els refugiats de països en guerra

ERC Roses

Refugiats sirians

En la moció s’ofereixen els municipis de l’Alt Empordà com a territori d’acollida, revisar el pla d’acollida comarcal per a incorporar-hi l’asil

ERC Roses
Refugiats sirians

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat, per unanimitat de tots els seus grups polítics, una moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. Aquesta moció, que es va aprovar en el darrer ple, s’ha fet arribat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i als governs català i espanyol.

En la moció s’ofereixen els municipis de l’Alt Empordà com a territori d’acollida, revisar el pla d’acollida comarcal per a incorporar-hi l’asil, definir quins serveis i infraestructures poden oferir els municipis per acollir les persones sol·licitants, treballar en la sensibilització de la població empordanesa per explicar la realitat de les persones refugiades i dinamitzar, així, la xarxa local de solidaritat.

També es demana coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual a través dels Fons Català i prioritzar les línies de treballa, ja consensuades per part dels principals municipis catalans, en l’assistència en les rutes de fugida, suport als municipis de la ruta, planificació i gestió de l’acollida i acollida a Catalunya.

En la moció s’insta al Govern espanyol a demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. També s’ha sol·licitat augmentar el nombre de places d’asil, com també la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu, i augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

Pel que fa al Govern de la Generalitat de Catalunya la moció demana actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament i territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel formar o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.

Finalment, també es reclama als governs espanyol i català que donin suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.