Els cigarrets electrònics no tenen menys risc per la salut que el tabac tradicional

Informe cigarrets electrònics
Els cigarrets electrònics no tenen menys risc per la salut que el tabac tradicional

Així ho adverteix un informe elaborat pel Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes

El Ministeri de Sanitat, a través de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del SNS (Sistema Nacional de Salut), ha aprovat un informe on adverteix dels riscos de fumar cigarrets electrònics.

Segons destaca l’informe, elaborat pel Ministeri i les Comunitats Autònomes, l’aerosol del cigarret electrònic conté substàncies carcinogéniques, la qual cosa suposa un risc a llarg termini en el seu consum i exposició. També s’adverteix de diferents efectes sobre la salut a curt termini, com la malaltia descrita com EVALI (Lesions pulmonars associades al vapeo) als Estats Units.

L’evidència científica dels últims anys desacredita la idea basada en un article de 2014 que suggeria que els cigarrets electrònics tenen un 80% menys de risc que el tabac tradicional.

Deshabituació tabàquica

L’informe també destaca que no existeix una evidència sòlida que els cigarrets electrònics tinguin utilitat com a eines per a abandonar el tabaquisme. Per contra, apareixen cada dia més evidències de la toxicitat a curt i llarg termini d’aquests dispositius, la qual cosa disminueix el seu interès com eina substitutiva al tabac tradicional, podent potencialment contribuir al manteniment o iniciació de l’addicció a la nicotina. Així, existeix el risc que facin perdre l’oportunitat a persones que vulguin deixar de fumar passant a consumir aquests productes.

Consum creixent entre els joves

El document també recull els resultats de les últimes enquestes, que mostren que la meitat dels estudiants de secundària ha provat en alguna ocasió els cigarrets electrònics. L’increment del seu consum en adolescents i joves es deu a la baixa percepció de risc que tenen enfront d’ells. S’ha demostrat que constitueixen la porta d’entrada a l’addicció a la nicotina i al tabaquisme.

Per això, l’informe conclou que s’ha de continuar avançant en la regulació d’aquesta mena de productes per a limitar l’accés dels joves, evitant l’efecte perniciós de la seva publicitat i promoció.

Aquest informe actualitza la informació del document anterior, publicat en 2014. Recull nous estudis independents publicats en els últims anys, considerant entre altres aspectes els efectes sobre la salut que ocasionen els cigarrets electrònics, quins són els seus patrons de consum entre els joves i població adulta i el pes de l’evidència sobre la seva eficàcia com a ajuda per a deixar de fumar.

El treball ha tingut en compte el recent informe del Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) de la Comissió Europea sobre cigarrets electrònics, a més del posicionament i les publicacions de les diferents societats científiques, tant a nivell nacional com europeu, del Comitè Nacional per a Prevenció del Tabaquisme (CNPT), de l’OMS i de diferents autoritats i institucions sanitàries.

Així mateix va en línia amb el document de consens adoptat al febrer de 2018, per acord en la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), sobre els cigarrets electrònics i productes de tabac escalfat.