Empordaigua SL, empresa de Riumors, guardonada amb un dels Premis Disseny per al reciclatge 2013

Premis Disseny per al reciclatge 2013

Una bicicleta urbana, un ganivet de cuina, un sistema de purificació d’aigua i un compost termoplàstic, Premis Disseny per al reciclatge 2013

Premis Disseny per al reciclatge 2013L’empresa d’instal·lacions de sistemes de tractament d’aigües i d’energies renovables, tan a nivell domèstic com industrial i amb raó social al municipi de Riumors (Alt Empordà), Empordaigua SL, ha estat guardonada amb el Premis Disseny per al Reciclatge 2013, gràcies al seu sistema per a la purificació de l’aigua de l’aixeta.

El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, ha lliurat avui els  Premis Disseny per al Reciclatge 2013. Els guardons, que es donen cada dos anys, distingeixen quatre categories: productes, projectes, estratègies i materials. El requisit indispensable de totes les propostes és incorporar criteris per a la prevenció de residus, el reciclatge i la reciclabilitat en el seu disseny.

Aquest Premi, que ha arribat avui a la setena edició, reconeix els productes, els projectes, les estratègies i els materials que hagin considerat i integrat en el seu disseny els criteris de prevenció de residus, l’ús de material reciclat o la millora de la reciclabilitat, i que siguin impulsats, executats i/o distribuïts, segons la categoria, a l’àmbit territorial de Catalunya.

El premi té quatre categories, els guanyadors de les quals han estat:

  • Productes: Premi  a ‘Urbikes’, d’Edse Inventiva SL. Són bicicletes industrials dissenyades per a un ús compartit i amb un baix manteniment. Es tracta d’un producte de llarga vida, de baix manteniment i fàcil reparabilitat, fabricat amb components monomaterials que faciliten la seva reciclabilitat, i que a més aposta per un model de mobilitat sostenible.
  • Projectes: Premi per al ‘Ganivet nova sèrie 900 ARCOS’, presentat per Inèdit Innovació SL i realitzat conjuntament amb ARCOS, ENISA USC I ICTA. S’ha premiat l’esforç d’innovació en un producte madur, amb la integració d’estratègies de desmaterialització, l’ús de material reciclat i la incorporació d’informació ambiental en la comunicació del producte, i per la transformació empresarial que ha representat.
  • Estratègies: Guardó al ‘Sistema AIGUA10 BEURE’ presentat per Empordaigua SL. Estratègia per a la purificació de l’aigua de l’aixeta mitjançant una tecnologia de membranes. Es premia la reducció de residus d’envasos en el sector de begudes, amb la consegüent reducció d’impactes ambientals associats al consum i transport d’ampolles, i per la bona estratègia de comunicació que l’acompanya.
  • Materials: Premi per a ‘Green Rubber’, presentat per ZICLA i realitzat conjuntament amb Microeurope KFT. Són compostos termoplàstics que incorporen pols de cautxú de pneumàtics fora d’ús (cautxú micronitzat) obtingut mitjançat la tecnologia de raig d’aigua. S’ha aconseguit reciclar un residu de difícil valorització material convertint-lo en un producte de valor afegit mitjançant una nova tecnologia.

A banda dels premiats, el jurat ha atorgat una sèrie de mencions especials:

  • Productes: ‘Mobiliari urbà Aalb’, presentat per Grisverd i dissenyat per Nutcreatives, pel seu disseny ben resolt, senzill i contemporani, robust, de llarga vida i fàcil manteniment, i per la incorporació de material reciclat post-consum. ‘Snipe 100– sabata 100% compostable’, presentada per Ernesto Segarra, amb disseny vinculat a l’empresa Franquiz Comercial 21 SL, per ser un element quotidià dissenyat per retornar els materials al seu cicle biològic natural, la qual cosa marca una nova tendència en productes de consum. ‘Butaca Boost’, presentada per Grassoler SA i dissenyada per Jordi Millà. Per ser una cadira desmaterialitzada respecte d’una cadira convencional, dissenyada per facilitar la seva reciclabilitat i el seu manteniment.
  • Projectes: ‘Furnfinder’, presentat per Elena Cañas i realitzat amb Pablo Gutiérrez, Lluís Marfany i Mireia Garrido, per utilitzar les noves tecnologies per fer més accessible per a tothom la reutilització de mobles, tot facilitant la seva geolocalització, i per allargar la vida útil dels mobles, evitant la generació de residus. ‘Compots testos biodegradables’, presentat per Andreu Goy Marquès, pel canvi de material en un producte convencional, tot permetent la seva integració en el cicle orgànic de manera natural i evitant la generació de residus, i utilitzar un material biològic que no competeix amb la producció d’aliments, ja que procedeix de residus del processat de patates.
  • Estratègies: ‘Programa Reutilitza’, presentat per Tecnologia per tothom (TXT), per fomentar la reutilització d’equips informàtics, allargant la seva vida útil, i a la vegada formar i sensibilitzar els estudiants en aquesta estratègia. ‘Greening Books’, presentada per Leitat i realitzat conjuntament amb El Tinter i Simpple, per la millora del comportament ambiental del sector editorial, la generació de guies de bones pràctiques per al sector i la comunicació ambiental als usuaris de publicacions. ‘Infinitloop’, presentat per Dídac Ferrer i realitzat conjuntament amb les entitats Tarpuna SCCL, Pare Manel, Estel Tàpia, Nou Xamfrà i els professionals Míriam Suso, Maria Beltran I Víctor Doménech, per l’originalitat de la proposta, per fer reutilitzable un element tradicionalment d’un sol ús, tot aportant-li valor emocional i social, i per fomentar la transparència al llarg de la cadena de valor.
  • Materials: ‘Ús de residus de les indústries tèxtil i de las curtició per a la tintura de teixits’, presentat per Leitat, per la valorització material d’un residu d’origen animal en un producte de valor afegit, amb una reducció directa de l’impacte ambiental del procés global.