Es reprenen les obres del Vial Nord de Roses

Vial Nord de Roses

Reinici de les obres del Vial Nord de Roses

Es tornen a emprendre a Roses les obres que permetran finalitzar la urbanització de l’anomenat Vial Nord, carrer que donarà accés als terrenys cedits a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’Escola Montserrat Vayreda

Vial Nord de Roses
Reinici de les obres del Vial Nord de Roses

El nou carrer, que transcorrerà al llarg de 180 metres en paral·lel als actuals camps de futbol de la Vinyassa, possibilita també l’arribada de les xarxes de serveis als solars del futur equipament docent.

Tot i que les obres d’aquest projecte es varen iniciar el maig de 2011 i tenien prevista la seva finalització durant el mes de setembre del mateix any, el cessament d’activitat de l’empresa encarregada dels treballs provocà l’aturada de les obres. Davant aquest fet, l’Ajuntament va haver d’actualitzar el projecte inicial, detallant l’estat de les obres realitzades i de les pendents d’executar, així com el nou pressupost corresponent a l’obra pendent de fer.

Després d’aquest procés i de la nova adjudicació de les obres, ara per un import de 211.000 euros, aquesta setmana s’han reiniciat els treballs pendents, els quals es preveu que tinguin  una durada aproximada de 3 mesos.

D’acord amb el projecte aprovat, el Vial Nord estarà format per tres carrils de 3,5 m d’amplada cadascun i una franja d’aparcament en línia. Pel que fa a les voreres, tindran una amplada de 4 i 7 metres, ja que aquesta darrera inclourà un carril bici.

Les obres contemplen també la dotació dels sistemes d’evacuació d’aigües pluvials, d’abastament d’aigua potable, de sanejament d’aigües residuals, de subministrament elèctric, d’enllumenat públic i de telefonia, i s’urbanitzarà el primer tram del vial que preveu comunicar Roses amb les carreteres de Palau i de Cadaqués. Per últim, es preveu la plantació d’arbrat, en el cas del carril bici a banda i banda, i la instal·lació de la senyalització adient.