El govern espanyol atura l’aplicació de la LRSAL i els ajuntaments, entre d’ells, el de Roses, ho celebren

Reforma de l'Administració Local

Concentració a Roses al desembre de 2013, en rebuig de la Reforma de l'Administració Local / Foto: Arxiu

El Ministeri d’Hisenda informa per sorpresa de la retirada de la LRSAL i, per tant, les competències en serveis socials seguiran en mans dels ajuntaments

Reforma de l'Administració Local
Concentració a Roses al desembre de 2013, en rebuig de la Reforma de l’Administració Local / Foto: Arxiu

El Ministeri d’Hisenda va informar ahir als alcaldes i alcaldesses de l’ajornament de l’aplicació de la Llei de la Reforma de l’Administració Local. Segons aquest comunicat fins que no s’estableixi un nou model de finançament per les comunitats autònomes i els ens locals se suspenen els preceptes de la LRSAL referents als serveis socials, atenció primària de salut i educació.

Aquest comunicat és una primera resposta a la demanda que van fer molts ajuntaments, entre d’ells el de Roses, davant el Tribunal Constitucional perquè aquesta Llei de la Reforma de l’Administració Local fos derogada.

I quan tot semblava que la llei tiraria endavant entrant en vigor a partir de l’1 de gener de 2016 el Ministeri d’Hisenda, per sorpresa l’atura. “Estem contents perquè de moment podrem continuar donant els serveis que fins ara donem des de l’Ajuntament, serveis en Benestar Social i Ensenyament, el àmbits que més afectaven l’LRSAL a Roses, i podrem seguir donant la subvenció a la Llars d’Infants, que hauria passat a ser competència d’un altre ens”, ha assenyalat l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, la qual ha remarcat però, que “amb això no tenim prou, ja que no volem que s’aturi, sinó que s’anul·lés completament”.

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques considera l’LRSAL com un error legislatiu sense precedents i en demana la seva total derogació. Per l’ACM, aquest fet demostra, un cop més, la improvisació del Govern fent una reforma sense el consens dels municipis i absolutament allunyada de la realitat.

Recordem que l’LRSAL modifica notablement el règim competencial que contemplava la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la qual la titularitat de la competència sobre serveis socials, ensenyament, promoció i reinserció local les perdrien aquells Ajuntament d’una població de menys de 20.000 habitants i passaria a ser responsabilitat de les comunitats autònomes. Es fixava com a data límit per la seva aplicació el proper 31 de desembre de 2015.

El món local català sempre ha mostrat el seu rebuig a l’LRSAL. Via el Consell de Governs Locals de Catalunya més de 850 ajuntaments catalans van presentar conjuntament amb altres municipis de l’Estat un conflicte en defensa de l’autonomia local. A dia d’avui, mentre el Tribunal Constitucional s’ha posicionat en contra de moltes lleis impulsades des de Catalunya, de moment no ha dictaminat res sobre el recurs d’inconstitucionalitat que van presentar uns ens locals que representen uns 16,5 milions d’habitants de tot l’Estat.