Instal•len una passera metàl•lica en el camí de ronda de Roses, entre Canyelles Petites i l’Almadrava.

Passera metàl·lica al camí de ronda de Roses

Passera metàl·lica al camí de ronda de Roses, entre Canyelles Petites i l'Almadrava

L’obra ha tingut un pressupost de 160.000 € que ha anat a càrrec del Servei de Costes de Girona, depenent del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Passera metàl·lica al camí de ronda de Roses
Passera metàl·lica al camí de ronda de Roses, entre Canyelles Petites i l’Almadrava

El Cap de Costes a Girona, Jordi Planella, va visitar dimecres les obres que s’estan portant a terme al municipi alt empordanès i va presenciar la instal•lació de la passera metàl•lica en el camí de Ronda de Roses, entre les platges de Canyelles Petites i l’Almadrava.

El Cap de Costes a Girona, Sr. Jordi Planella va explicar que “la passera és d’acer galvanitzat amb sòl de polièster reforçat i està cimentada sobre dues estructures de formigó excavades en la roca sanejada. La passera té 14 metres de llarg per 1,2 metres d’ample i pesa 2,5 Tm”. Segons Planella “també s’ha de posar en valor la reposició del col•lector de sanejament ja existent adossant-lo a la passera i la col•locació d’una barana de protecció en la vorera exterior de l’edifici afectat”.