La comissió de desembassament de la Muga fixa reserva d’uns 7 hm3 per satisfer les demandes d’abastament, reg i usos ambientals

Embassament de Darnius Boadella
L’embassament de Darnius Boadella es troba al 76 % de la seva capacitat / Arxiu

Es destinaran més de 4 hm3 per a l’abastament domèstic, més de 2 per al cabal circulant del riu Muga i 0,3 hm3 per a les necessitats del reg

Desembassament de la Muga
L’embassament de Darnius Boadella es troba al 62% de la seva capacitat, amb 38 hm3 emmagatzemats

La comissió de desembassament del riu la Muga ha acordat aquest dimecres una reserva de quasi 7 hm3 per a satisfer mitjançant l’aigua embassada a l’embassament de Darnius Boadella les diferents demandes d’abastament domèstic, reg i usos ambientals durant el període comprès entre l’octubre d’enguany i el mes de març de 2016.

En la sessió que s’ha celebrat a la seu de l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha acordat destinar més de 4 hm3 per a les demandes domèstiques (2,6 per Aigües de Figueres i 1,7 per al Consorci de la Costa Brava Nord), 0,3 hm3 per a usos agrícoles i més de 2 hm3 per a garantir el cabal circulant del riu.

També s’ha analitzat la situació de l’embassament de Darnius Boadella, que es troba al 62% de la seva capacitat amb 38 hm3 emmagatzemats.

Les comissions de desembassament són espais on s’assumeixen  les funcions de participació en la gestió dels recursos hídrics de les conques internes catalanes, tal i com preveu la Llei 10/2011 de 29 de setembre de simplificació i millorament de la regulació normativa. En aquestes comissions es determinen les dotacions d’aigua per a satisfer les diverses necessitats d’abastament, reg i usos ambientals, i també s’aborden els temes d’interès de cada àmbit.

Hi ha establertes 4 comissions de desembassament (Ter-Llobregat, Muga, Foix i Riudecanyes), corresponents als diferents trams regulats de les conques internes catalanes.

Per consultar els representants en les comissions de desembassament es pot fer AQUÍ. Addicionalment, a través d’aquest enllaç disposes d’una aplicació que et permet saber les persones que participen en dites comissions.