La Penya Blaugrana de Roses podria desaparèixer

Penya Blaugrana de Roses

Si no hi ha relleu a la presidència a la propera Assemblea General la Penya Blaugrana de Roses acabarà dissolent-se

Penya Blaugrana de RosesLa Junta Directiva de la Penya Blaugrana de Roses es va reunir el passat 20 de novembre i, en conformitat amb el que preveuen els Estatuts, va acordar convocar una Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà al seu local social, situat al carrer Josep Cervera, el proper dia 11 de desembre del 2015, a les 20.30 hores en una única convocatòria.

Una assemblea que té com a objectiu, entre d’altres punts, aprovar la renuncia de l’actual Junta Directiva i nomenar una de nova, per la qual cosa, si no es presenta cap candidatura, segons un comunicat de la Penya Blaugrana de Roses, aquesta “podria acabar desapareixent després de més de 31 anys d’existència”.

Ordre del Dia de l’Assemblea General Extraordinària de la Penya Blaugrana de Roses

1. Renúncia de l’actual Junta Directiva.

  1. Propostes de les candidatures a formar la nova Junta.
  2. Elecció de la nova Junta.

  3. Ratificar els nomenaments dels membres de la Junta Directiva designats.

  4. En cas que no surti cap nova candidatura es procedirà a la dissolució de la penya després de més de 31 anys.

Es posa en coneixement de tots els socis i simpatitzants que l’Assemblea, degut a la seva possible desaparició, serà oberta a tothom, per si hi ha persones interessades en posar-se al capdavant de l’entitat, “amb noves maneres de fer que poden ser el millor per la nostra Penya”, han manifestat els actuals rectors de l’entitat blaugrana.