Cinema a la Fresca

La subvenció per les colles de Carnaval damnificades per l’incendi de la nau de les carrosses ja està en marxa

Subvenció per les colles de Carnaval damnificades per l’incendi de la nau
Les carrosses de Carnaval es van calcinar totalment / Foto: Arxiu

El ple ordinari d’agost de l’Ajuntament de Roses va aprovar per unanimitat crear una partida de 64.000 € per les colles de Carnaval afectades per l’incendi de la nau

Els grups municipals de l’Ajuntament de Roses van aprovar per unanimitat la modificació de crèdit número 4 del pressupost per a l’exercici 2022. Modificació per tal de crear una partida de 64.000 euros per poder ajudar econòmicament a les colles de Carnaval damnificades per l’incendi de la nau de les carrosses, succeït el passat 11 de juliol.

D’aquesta manera, s’inicia a donar compliment a la ajuda econòmica que l’Ajuntament de Roses farà a les colles afectades com va fer saber tres dies després de l’incendi el propi alcalde, Joan Plana.

El regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés va ser l’encarregat d’exposar aquest punt, el nº 5 de l’ordre del dia, assenyalant que la partida de 64.000 € “sortiran del romanent líquid de tresoreria no afectats i disponibles”.

Aquesta modificació de crèdit es va aprovar inicialment, és a dir, que ara estarà exposada el decret públicament al BOP durant 15 dies hàbils. Si durant aquest temps no s’han presentat reclamacions es considerarà aprovat de manera definitiva.
El següent pas, després de la seva aprovació definitiva, serà crear les bases, de les quals s’encarregarà l’Àrea de Cultura i Festes, per a que les colles afectades pel foc puguin sol·licitar l’ajuda.