Nadal a Roses

L’Hotel Canyelles Platja cerca cambreres d’habitacions

L’Hotel Canyelles Platja de Roses necessita incorporar d’immediat cambreres d’habitacions

Si necessites treballar a l’estiu, l’Hotel Canyelles Platja et dona l’oportunitat de fer-ho amb el seu equip com a cambrera d’habitacions. Les places disponibles són vàries, així que les persones interessades en fer uns guanys durant la temporada estival us podeu adreçar a les dades de contacte següents:

Mail: info@hotelcanyelles.com

Mòbil: +34 686 174 160

Telèfon: +34 972 256 500

El Hotel Canyelles Playa de Roses necesita incorporar de inmediato camareras de habitaciones

Si necesitas trabajar en verano, el Hotel Canyelles Playa te da la oportunidad de hacerlo con su equipo como camarera de habitaciones. Las plazas disponibles son varias, así que las personas interesadas en hacer un dinero durante la temporada estival os podéis dirigir a los datos de contacto siguientes:

Mail: info@hotelcanyelles.com

Mòbil: +34 686 174 160

Telèfon: +34 972 256 500