Reformes i Construccions José Mª Fernández, treball de qualitat amb el pressupost adient

Reformes i Construccions José Mª Fernández

Empresa de Roses especialitzada en reformes en general: cuines, banys, guix, teulades, envans i façanes, entre d’altres

Reformes i Construccions José Mª Fernández40 anys d’experiència avalen a José Mª Fernández com a professional de la construcció. 4 dècades fent qualsevol tipus de reformes a cases particulars, negocis i empreses de tot tipus de Roses i la comarca. Trenta anys treballant com assalariat i 10 com a gerent de la seva pròpia empresa, Reformes i Construccions José Mª Fernàndez.

Adaptats a tot tipus de pressupost

Què és el que té aquesta empresa de construcció que no tingui un altre? La mà d’obra, la qualitat de la feina i, sobretot, saber que vivim en un moment delicat. No tothom té els mateixos diners, això és evident. Ni abans, ni ara , ni mai. Això ho saben en Reformes i Construccions José Mª Fernández, per això s’adapten a tot tipus de pressupost amb la garantia que els seus clients obtindran el treball de qualitat que caracteritza a l’empresa. Un pressupost, per altra banda, que es fa sense cap tipus de compromís. Si després al client no l’interessa fer el treball “estarem agraïts que hagués pensat en nosaltres”.

Maquinària per treballar en qualsevol espai, per gran, alt, petit o baix que sigui

Reformes i Construccions José Mª FernándezReformes i Construccions José Mª Fernández disposa d’una maquinària que permet als seus operaris accedir a tot arreu. Per exemple, una grua de 18 metres amb una cistella per reparar avaries a gran alçada, una mini-retro per passar per una porta de 80 cm o rebaixar qualsevol tipus de terreny i dos dúmpers per accedir a on no poden entrar els camions, entre d’altres.

Des de l’inici fins al final, amb la tramitació de llicències d’obres incloses

Reformes i Construccions José Mª Fernández s’encarrega de qualsevol treball des de l’inici fins al final, ja sigui en teulades, enderrocs, envans, banys o façanes. És a dir, comencen demanant la llicència d’obres a l’administració pertinent, continuen amb els treballs amb una supervisió diària i, al finalitzar, s’encarreguen dels butlletins de l’aigua o la llum si fes falta, així com de coordinar els altres industrials per tal de garantir un bon funcionament.

També disposa d’un arquitecte tècnic per si s’ha de realitzar qualsevol tipus de projecte de construcció.

Disponibilitat 24 hores

Reformes i Construccions José Mª FernándezReformes i Construccions José Mª Fernández treballa de dilluns a divendres. Però això no suposa cap problema si ens surt una urgència o necessitem fer un pressupost un cap de setmana o un dia festiu, perquè en José Mª Fernández, els atendrà com si fos un dia qualsevol.

Tracte familiar

Reformes i Construccions José Mª Fernández és una empresa que se caracteritza, a banda per la qualitat dels treballs que realitza, pel tracte familiar que dóna als seus clients.

Reformes i Construccions José Mª Fernández – 972 15 14 35 / 659 758 824