Roses, una destinació turística molt popular entre els usuaris de TripAdvisor

Roses molt popular a TripAdvisor

Els cinc destins més popular segons els usuaris de TripAdvisor

Segons els usuaris TripAdvisor Roses és el cinquè destí turístic més popular de Catalunya

Roses molt popular a TripAdvisor
Els cinc destins més popular segons els usuaris de TripAdvisor

Roses està entre els destins turístics més valorats pels usuaris de la web de viatges TripAdvisor. Concretament ocupa la cinquena posició en un rànquing encapçalat per Barcelona. Salou, Lloret de Mar i Sitges precedeixen Roses que supera altres destinacions catalanes com Girona o Tarragona.

TripAdvisor, amb seu a Needham, Massachusetts, és la web de viatges més gran del món, amb més de 60 milions de membres i més de 170 milions de crítiques i opinions d’hotels, restaurants i altres negocis relacionats amb el turisme. Una web que rep 350 milions de visites al dia de gent que planifica els seus viatges i que busca l’experiència d’altres usuaris.

TripAdvisor té registrats 221 restaurants de Roses dels quals hi ha opinions de més de deu mil persones. Dels 35 hotels rosincs, més de cinc mil usuaris de la web han fet un comentari.

Podeu consultar els destins més populars de Catalunya per als usuaris de TripAdvisor.