Roses presenta el protocol per garantir la seguretat de les dones de patir violència masclista als espais d’oci públic

Protocol contra violències sexuals als espais d’oci de Roses
Moment de la presentació al CAR Jove del Protocol contra violències sexuals als espais d’oci de Roses

Un protocol que ha estat elaborat de manera transversal per totes les Àrees de l’Ajuntament i la implicació de la societat, especialment el jovent

Aquest matí, Roses ha presentat el Protocol contra violències sexuals als espais d’oci de Roses, aprovat en el passat ple ordinari de l’Ajuntament del mes de març.

Una presentació que ha anat a càrrec de la directora general de Joventut, Laia Girós, el primer tinent d’alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan Plana, i la regidora de Joventut, Verònica Medina, la qual ha expressat que “tenir entre les nostres mans aquest document és una clara aposta del full de ruta que volem seguir, corn a Govern municipal, cap a una societat més justa, més lliure i amb la mirada enfocada en el foment de !a igualtat de gènere com a eix transversal de les nostres polítiques públiques”. La regidora de Joventut ha remarcat que “el nostre compromis és ferm i desenvoluparem tots els mecanismes necessaris per tal de donar resposta a un problema que és totalment social. Res justifica una agressiò, per això mateix la nostra voluntat és garantir espais d’oci segurs, lliures de violències masclistes i d’agressions sexuals perquè tothom té el mateix dret d gaudir de les nostres festivitats amb respecte, seguretat i plena llibertat”.

L’objectiu final del protocol és l’aplicació de les mesures i actuacions necessàries per erradicar les violències de tipus sexual en els espais d’oci de la població i possibilitar que les persones puguin transitar-los de forma lliure, garantint així els seus drets com a ciutadania.  

La directora general de Joventut, Laia Girós, per la seva part, ha destacat “la importància de la transversalitat d’aquest protocol. Cal la implicació de tots els agents des de les diferents vessants de la societat i cal comptar amb la veu de les persones joves, implicant-les en la presa de decisions, per lluitar contra la xacra de la violència masclista”.

Girós també ha volgut remarcar que “des de l’administració és molt difícil arribar a les persones joves, per això és imprescindible teixir aliances amb les regidories de Joventut, i en el cas de Roses amb les altres Àrees també implicades, perquè la tasca amb els Ajuntaments és el que fa que ens aproximem al jovent, i per la Direcció General de Joventut és essencial aquesta tasca que realitzem colze a colze amb les administracions més properes a les persones joves per a que arribin les polítiques dirigides al jovent”.

El primer tinent d’alcalde, Joan Plana, després d’agrair i felicitar per “ la implicació de tots els professionals i particulars que han participant en l’elaboració d’aquest protocol, ha destacat que “hem aconseguit que sigui especialment transversal en tots els sentits, i en un àmbit tant important no pot ser abordat de cap altra manera, perquè estem garantint la seguretat de més de la meitat de la població, ja que demogràficament hi ha més dones que homes”, i ha remarcat que “ens hem marcar com a objectiu que aquest protocol doni seguretat en tot el que fa referència a l’oci nocturn, per a que es doni per sobreentès que els espais d’oci nocturn, són espais segurs”.

Estudi previ

En l’elaboració del Protocol s’ha desenvolupat un procés de treball al llarg de l’any 2020  que es va iniciar amb un estudi previ basat en enquestes i entrevistes personals, i que recollí les experiències i opinions de la pròpia ciutadania -especialment dones, joves fins a 30 anys i col·lectiu LGTBI-

Els resultats mostren que el 77% de les persones consultades han viscut en els darrers 5 anys algun tipus d’agressió sexual en algun dels espais de festa del municipi (festes populars, festivals de música, platges i zones concretes de l’espai públic de Roses). D’aquest percentatge, el 78% eren dones i el 22% homes que, en diverses ocasions, feien referència a agressions lgtbifòbiques. El major volum d’agressions viscudes són mirades persistents, invasió de l’espai, persecució, comentaris ofensius o degradants, cops i empentes, exhibicionisme, insistència en una petició o frecs i tocaments sense consentiment.

Davant aquestes situacions, la majoria de víctimes han manifestat que van fer front a l’agressió sense comptar amb ningú més, fet que deixa impune a la persona que comet l’agressió, mentre que tan sols un 4% dels casos van ser comunicats a serveis professionals. L’estudi detecta doncs que el comportament comú és  la manca de denúncia o de demanda d’ajuda, motivat principalment pel fet que moltes d’aquestes agressions estan normalitzades, pels llaços de relació existents amb la persona agressora, per manca d’informació sobre les possibilitats d’actuació existents, o bé per por a patir processos de revictimització.

Pel que fa als esdeveniments  d’oci rosinc que han acumulat un major nombre d’incidències o són percebuts com zones insegures, es troben el Carnaval i les Barraques de Festa Major, on s’han detectat espais concrets que poden resultar perillosos (port un cop acabades les passades nocturnes de Carnaval nocturnes, descampat on s’instal·len els wc de les barraques, o el camí que les comunica amb el nucli de Roses).

4 línies d’actuació

L’obtenció d’aquestes dades han permès establir els punts que l’administració ha de tenir en compte a l’hora de construir i promoure un oci amb perspectiva de gènere, organitzant esdeveniments i ordenant espais que evitin les opressions que pateixen dones i persones LGTBIQ+ d’una manera integral i integradora.

D’aquesta manera, el Protocol estableix un seguit d’accions a implementar a Roses, a partir de 4 línies d’actuació. La primera d’elles marca el Compromís amb les dones i persones LGTBIQ+, objectiu que suposarà la posada en marxa de campanyes de sensibilització ciutadana contra les violències sexuals, o l’augment de formacions específiques entre els joves a través dels centres educatius. La línia Treball en xarxa amb els agents clau, per la seva banda, preveu realitzar formacions al personal tècnic i polític de l’Ajuntament, així com establir la coordinació i aliances oportunes entre els diferents agents socials -associacions, cossos de  seguretat, personal municipal.

Una altra línia d’actuació marca les Eines i mecanismes d’abordatge, que suposarà l’establiment  de persones referents en els serveis d’urgència del municipi, la creació d’un punt lila permanent a Roses, així com la creació de les taules de treball i de seguiment del Pla. Per últim, les accions de Construcció d’espais d’oci amb mirada feminista, abordarà la senyalització i difusió dels serveis presents a les festes populars, la planificació amb perspectiva de gènere dels espais físics de barraques i carnaval (col·locació de lavabos, il·luminació, vies d’accés segures, instal·lació de punts liles…), així com incloure la perspectiva de gènere en les programacions culturals i lúdiques i en les seves contractacions per tal d’evitar la invisibilització de les dones.

El pla finalitza amb l’establiment del protocols i rols a seguir pels diferents agents que intervenen en l’organització i desenvolupament de les festes populars (tècnics, personal sanitari, policia, seguretat privada, control d’accessos…), i quins han de ser els circuits d’actuació en cas d’agressió sexual en espais d’oci a la població, tant per part de la ciutadania (víctimes o testimonis), com per part dels professionals que reben avís de la mateixa, així com les pautes per tractar amb víctimes i agressors.

Un Pla transversal impulsat per l’Agència Catalana de Joventut

En elaboració del Protocol contra violències sexuals als espais d’oci de Roses han participat diferents àrees i serveis municipals (Joventut, Salut, Festes, Ensenyament, Acció Social i Seguretat Ciutadana) i els seus equips tècnics, amb la voluntat d’abordar d’una manera transversal i el més àmplia possible el projecte.

El Protocol ha estat realitzat gràcies al Programa d’assessoraments a ens locals o comarcals per a l’elaboració i implementació de protocols per a l’abordatge de les violències sexuals en espais públics d’oci, impulsat per l’Agència Catalana de la Joventut i a través del finançament de la Secretaria d’Estat i Igualtat del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat en el marc de les accions del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere.

Davant la voluntat del consistori rosinc per abordar l’eradicació de violències sexuals en el seu oci, la Coordinació Territorial de Joventut de Girona (CTGi) va oferir l’Ajuntament de Roses participar en aquest programa. Fruit d’aquest acord, l’elaboració del protocol rosinc s’ha dut a terme al llarg de l’any 2020 per part de la consultora social Spora, i va ser aprovat pel ple municipal del passat 30 de març.