Inici Actualitat Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10...

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de juliol de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 253.908 casos confirmats de COVID-19 i 28.403 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.386 32 319 3,79 174 2,07 111 1,32 48 0,57
Aragón 6.632 68 472 35,78 290 21,98 169 12,81 85 6,44
Asturias 2.437 1 2 0,20 2 0,20 2 0,20 1 0,10
Baleares 2.249 0 57 4,96 17 1,48 18 1,57 5 0,43
Canarias 2.450 1 24 1,11 13 0,60 6 0,28 3 0,14
Cantabria 2.369 0 15 2,58 5 0,86 1 0,17 0 0,00
Castilla La Mancha 18.343 13 241 11,86 109 5,36 54 2,66 12 0,59
Castilla y León 19.787 4 136 5,67 51 2,13 27 1,13 9 0,38
Catalunya 63.888 81 2.659 34,64 1.503 19,58 817 10,64 216 2,81
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.740 17 197 3,94 90 1,80 74 1,48 21 0,42
Extremadura 3.106 25 81 7,59 59 5,53 24 2,25 8 0,75
Galicia 9.431 20 239 8,85 167 6,19 57 2,11 24 0,89
Madrid 72.532 30 632 9,48 269 4,04 152 2,28 42 0,63
Melilla 126 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.726 3 64 4,28 26 1,74 21 1,41 6 0,40
Navarra 5.523 26 81 12,38 46 7,03 38 5,81 23 3,52
País Vasco 13.939 11 172 7,79 120 5,44 50 2,26 27 1,22
La Rioja 4.081 1 5 1,58 3 0,95 2 0,63 0 0,00
ESPAÑA 253.908 333 5.396 11,47 2.944 6,26 1.623 3,45 530 1,13

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.363 20 795 0 1.435 2
Aragón 2.719 12 274 0 915 1
Asturias 1.118 1 129 0 334 0
Baleares 1.174 1 169 0 224 0
Canarias 954 1 186 1 162 0
Cantabria 1.057 0 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.471 22 664 0 3.029 0
Castilla y León 8.807 7 630 0 2.792 5
Catalunya 29.407 25 2.996 5 5.675 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.831 11 744 0 1.432 0
Extremadura 1.774 1 138 0 519 0
Galicia 2.943 6 337 1 619 0
Madrid 42.758 33 3.641 0 8.441 2
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 688 2 113 1 148 0
Navarra 2.053 6 137 0 528 0
País Vasco 7.009 7 579 0 1.562 0
La Rioja 1.490 1 91 0 366 0
ESPAÑA 125.675 156 11.710 8 28.403 10

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.

Exit mobile version