Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de juny de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 14.004 nous casos positius de coronavirus, i registrades 133 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.729.458 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.465 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.06.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE JUNY DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 597.465 364 16.029 189,37 6.990 82,58 6.394 75,54 1.369 16,17
Aragón 125.373 105 1.619 121,79 710 53,41 860 64,69 266 20,01
Asturias 52.907 50 747 73,32 353 34,65 60 5,89 28 2,75
Baleares 60.840 18 480 40,97 231 19,72 364 31,07 168 14,34
Canarias 57.663 156 1.544 70,96 826 37,96 832 38,24 336 15,44
Cantabria 30.563 18 426 73,08 185 31,74 223 38,26 63 10,81
Castilla La Mancha 194.532 11 1.828 89,38 695 33,98 851 41,61 244 11,93
Castilla y León 233.165 165 2.772 115,75 1.170 48,85 1.643 68,60 508 21,21
Catalunya 629.143 266 8.382 107,73 3.669 47,16 4.022 51,69 1.388 17,84
Ceuta** 5.948 2 37 43,94 22 26,13 33 39,19 13 15,44
C. Valenciana 396.502 50 2.031 40,16 947 18,73 1.173 23,19 372 7,36
Extremadura 76.371 37 725 68,14 351 32,99 356 33,46 113 10,62
Galicia 127.821 28 1.252 46,34 534 19,76 560 20,73 194 7,18
Madrid 722.667 438 8.290 122,27 3.289 48,51 4.149 61,20 1.084 15,99
Melilla 9.201 0 112 128,62 42 48,23 45 51,68 14 16,08
Murcia 113.603 10 764 50,55 305 20,18 371 24,55 102 6,75
Navarra 63.027 49 872 131,88 366 55,35 478 72,29 153 23,14
País Vasco 201.300 228 3.814 171,76 1.627 73,27 8 0,36 2 0,09
La Rioja 31.367 17 637 199,12 265 82,83 372 116,28 95 29,70
ESPAÑA 3.729.458 2.012 52.361 110,35 22.577 47,58 22.794 48,04 6.512 13,72

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 85 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 09.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.06.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.967 27 1,7%
Aragón 3.525 7 2,8%
Asturias 1.972 2 3,7%
Baleares 840 1 1,4%
Canarias 780 9 1,4%
Cantabria 566 1 1,9%
Castilla La Mancha 5.966 10 3,1%
Castilla y León 6.901 7 3,0%
Catalunya 14.690 6 2,3%
Ceuta 116 0 2,0%
C. Valenciana 7.400 1 1,9%
Extremadura 1.805 0 2,4%
Galicia 2.415 4 1,9%
Madrid 15.376 22 2,1%
Melilla 97 0 1,1%
Murcia 1.603 1 1,4%
Navarra 1.178 2 1,9%
País Vasco 4.493 14 2,2%
La Rioja 775 3 2,5%
ESPAÑA 80.465 117 2,2%