Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 3.172 casos positius nous de coronavirus

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 329.784 casos confirmats de COVID-19 i 28.579 morts, dos menys que ahir en eliminar el País Basc dades duplicades. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 011.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 18.059 202 3.205 38,09 1.862 22,13 1.060 12,60 406 4,83
Aragón 19.418 306 7.528 570,61 3.356 254,38 1.562 118,40 240 18,19
Asturias 2.733 18 252 24,64 160 15,64 47 4,60 21 2,05
Baleares 3.780 17 1.276 111,01 768 66,81 718 62,46 262 22,79
Canarias 3.107 64 489 22,71 394 18,30 299 13,89 186 8,64
Cantabria 2.824 65 375 64,54 219 37,69 173 29,77 71 12,22
Castilla La Mancha 19.582 69 934 45,95 591 29,07 478 23,51 184 9,05
Castilla y León 22.169 51 1.967 81,97 1.299 54,14 485 20,21 180 7,50
Catalunya 89.909 200 11.354 147,93 4.834 62,98 3.619 47,15 995 12,96
Ceuta 168 0 3 3,54 2 2,36 2 2,36 2 2,36
C. Valenciana 15.934 45 2.713 54,22 1.329 26,56 1.030 20,58 246 4,92
Extremadura 3.664 39 321 30,06 191 17,89 117 10,96 39 3,65
Galicia 10.480 103 816 30,23 585 21,67 194 7,19 89 3,30
Madrid*** 83.606 8.578 128,73 5.395 80,96 1.897 28,47 527 7,91
Melilla 180 6 51 58,97 36 41,62 24 27,75 9 10,41
Murcia 3.116 47 871 58,30 434 29,05 430 28,78 123 8,23
Navarra 7.713 160 1.154 176,39 714 109,14 547 83,61 220 33,63
País Vasco**** 19.009 268 3.501 158,58 2.235 101,23 282 12,77 48 2,17
La Rioja 4.333 30 144 45,45 120 37,88 81 25,57 60 18,94
ESPAÑA 329.784 1.690 45.532 96,82 24.524 52,15 13.045 27,74 3.908 8,31

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** Madrid no ha pogut actualitzar les seves dades per problemes tècnics.
**** País Basc ha depurat les seves dades i ha eliminat duplicats.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.614 78 818 7 1.443 6
Aragón 3.654 225 321 5 991 23
Asturias 1.124 4 130 0 334 0
Baleares 1.228 21 174 2 225 1
Canarias 999 26 189 2 164 2
Cantabria 1.097 20 86 3 220 2
Castilla La Mancha 9.508 2 672 2 3.037 3
Castilla y León 8.953 58 639 3 2.804 5
Catalunya 29.834 64 3.022 3 5.706 2
Ceuta 16 1 4 0 4 0
C. Valenciana 6.109 98 761 6 1.442 5
Extremadura 1.802 7 143 0 522 2
Galicia 3.014 35 342 2 622 3
Madrid** 43.216 144 3.669 8 8.464 7
Melilla 49 3 3 0 2 0
Murcia 782 35 122 0 149 1
Navarra 2.127 27 144 5 531 2
País Vasco*** 7.039 13 582 1 1.553 1
La Rioja 1.497 3 91 0 366 0
ESPAÑA 128.662 864 11912 49 28.579 65

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

Dades disponibles AQUÍ.
Madrid no ha pogut actualitzar les seves dades per problemes tècnics.
País Basc ha depurat les seves dades i ha eliminat duplicats.