Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 7.750 casos positius nous de coronavirus i registrades 26 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 337.334 casos confirmats de COVID-19 i 28.605 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 012.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 18.501 217 3.500 41,60 1.984 23,58 1.177 13,99 447 5,31
Aragón 19.845 418 7.559 572,96 3.415 258,85 1.338 101,42 192 14,55
Asturias 2.764 29 269 26,30 157 15,35 74 7,24 43 4,20
Baleares 4.044 38 1.504 130,84 922 80,21 844 73,43 308 26,80
Canarias 3.208 99 584 27,12 463 21,50 353 16,39 196 9,10
Cantabria 2.869 45 414 71,25 246 42,34 193 33,21 73 12,56
Castilla La Mancha 19.707 41 1.001 49,24 634 31,19 518 25,48 196 9,64
Castilla y León 22.391 75 2.128 88,68 1.281 53,39 528 22,00 183 7,63
Catalunya 90.890 164 11.030 143,71 4.799 62,53 3.593 46,81 918 11,96
Ceuta 169 1 3 3,54 3 3,54 3 3,54 3 3,54
C. Valenciana 16.292 76 2.850 56,96 1.362 27,22 1.072 21,42 265 5,30
Extremadura 3.722 58 371 34,75 211 19,76 118 11,05 45 4,21
Galicia 10.605 107 919 34,04 672 24,89 209 7,74 98 3,63
Madrid 86.752 842 10.818 162,35 6.438 96,62 2.086 31,31 664 9,96
Melilla 183 2 54 62,44 35 40,47 26 30,06 11 12,72
Murcia 3.224 53 885 59,24 468 31,33 447 29,92 147 9,84
Navarra 7.795 83 1.176 179,76 715 109,29 570 87,13 219 33,48
País Vasco 19.994 545 3.997 181,04 2.566 116,23 271 12,27 37 1,68
La Rioja 4.379 42 187 59,03 159 50,19 109 34,41 68 21,46
ESPAÑA 337.334 2.935 49.249 104,73 26.530 56,42 13.529 28,77 4.113 8,75

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.637 85 819 7 1.445 7
Aragón 3.677 199 321 5 992 20
Asturias 1.125 5 130 0 334 0
Baleares 1.226 27 175 3 225 1
Canarias 1010 33 190 3 164 2
Cantabria 1.099 17 86 3 220 1
Castilla La Mancha 9.510 1 671 1 3.037 3
Castilla y León 8.967 61 639 3 2.804 5
Catalunya 29.860 68 3.024 3 5.709 3
Ceuta 16 1 4 0 4 0
C. Valenciana 6.123 96 763 6 1.442 5
Extremadura 1.803 9 143 0 522 2
Galicia 3.023 43 342 2 622 3
Madrid 43.371 228 3.675 9 8.471 14
Melilla 49 2 3 0 2 0
Murcia 788 32 123 1 149 1
Navarra 2.129 28 144 4 531 2
País Vasco 7.098 14 583 1 1.566 1
La Rioja 1.498 4 91 0 366 0
ESPAÑA 129.009 953 11.926 51 28.605 70

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.