Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 243.605 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.823 4 133 1,58 38 0,45 22 0,26 5 0,06
Aragón 5.836 3 139 10,54 56 4,24 36 2,73 10 0,76
Asturias 2.437 0 16 1,56 10 0,98 6 0,59 2 0,20
Baleares 2.152 3 44 3,83 20 1,74 18 1,57 8 0,70
Canarias 2.377 3 32 1,49 13 0,60 3 0,14 2 0,09
Cantabria 2.332 2 22 3,79 11 1,89 12 2,07 3 0,52
Castilla La Mancha 17.776 4 382 18,79 129 6,35 55 2,71 16 0,79
Castilla y León 19.324 3 427 17,80 142 5,92 45 1,88 18 0,75
Catalunya 59.706 21 1.328 17,30 513 6,68 289 3,77 65 0,85
Ceuta 163 0 18 21,23 0 0,00 5 5,90 0 0,00
C. Valenciana 11.393 3 177 3,54 78 1,56 32 0,64 7 0,14
Extremadura 2.985 1 19 1,78 8 0,75 7 0,66 0 0,00
Galicia 9.158 1 23 0,85 11 0,41 6 0,22 3 0,11
Madrid 70.398 75 1.505 22,59 585 8,78 274 4,11 71 1,07
Melilla 123 1 2 2,31 1 1,16 1 1,16 1 1,16
Murcia 1.628 0 25 1,67 9 0,60 5 0,33 2 0,13
Navarra 5.311 3 65 9,94 26 3,97 14 2,14 5 0,76
País Vasco 13.616 2 104 4,71 73 3,31 43 1,95 16 0,72
La Rioja 4.067 1 16 5,05 10 3,16 8 2,53 1 0,32
ESPAÑA 243.605 130 4.477 9,52 1.733 3,69 881 1,87 235 0,50

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.310 5 789 0 1.404 1
Aragón 2.677 6 273 0 826 1
Asturias 1.116 3 127 0 314 5
Baleares 1.171 3 169 0 209 0
Canarias 950 3 184 0 151 0
Cantabria 1.052 2 80 1 202 0
Castilla La Mancha 9.385 11 660 1 2.945 2
Castilla y León 8.723 18 622 1 1.928 5
Catalunya 29.270 21 2.980 1 5.587 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.803 8 741 1 1.332 1
Extremadura 1.772 0 138 0 508 1
Galicia 2.933 1 336 0 609 0
Madrid 42.222 35 3.596 2 8.691 7
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 148 1
Navarra 2.040 2 136 0 490 0
País Vasco 6.973 5 578 0 1.424 3
La Rioja 1.488 2 91 0 362 0
ESPAÑA 124.622 125 11.619 7 27.136 27

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.