Inici Actualitat Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18...

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 d’abril de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 17 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 191.726 casos confirmats de COVID.19, 20.043 morts i 74.662 curats. A més s’han notificat 1.194 persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, dades consolidades a les 21.00 hores del 17.04.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 D’ABRIL DE 2020 

CCAA Confirmats COVID-19 Confirmats COVID-19 IA confirmats COVID-19 (14 d.) Positius per test de  anticossos* Total Positius
Total Nous PCR Test de anticossos
Aragón 4.761 97 4.551 210 134,54   4.761
Asturias 2.272 42 2.153 119 77,92   2.272
Baleares 1.748 80 1.724 24 35,76   1.748
Canarias 2.035 26 2.035   24,10   2.035
Cantabria 1.990 106     96,89   1.990
Castilla La Mancha 16.349 352     367,66   16.349
Castilla y León 15.293 390     292,89   15.293
Cataluña** 39.943 1.627   152 193,56   39.943
Ceuta 108 7 101 7 46,00 4 112
C. Valenciana 9.795 76 9.584 211 64,85 322 10.117
Extremadura 3.081 62 2.663 418 105,46 50 3.131
Galicia 8.084 71 8.084   103,50   8.084
Madrid 52.946 953 52.946   267,21   52.946
Melilla 104 0 104   39,31   104
Murcia 1.638 13 1.430 208 32,13 9 1.647
Navarra 4.556 123 4.349 207 244,11 23 4.579
País Vasco 12.355 266     193,04   12.355
La Rioja 3.648 101 3.583 65 591,54 602 4.250
ESPAÑA 191.726 4.499   149,61 1.194 192.920

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
* S’han notificat persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia. Per al càlcul de nous casos de COVID-19 s’han corregit les dades de dies previs separant aquests casos.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 17.04.2020).

Comunitat Autònoma Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Noves Total Nous
Andalucía 5.341 43 677 2 967 27 2.948 158
Aragón** 2.180 29 243 3 601 39 1.121  
Asturias 1.520 46 119 1 187 13 575 30
Baleares 937 32 157 5 148 14 958 20
Canarias 822 11 160 1 115 4 785 55
Cantabria 911 8 78 0 149 5 534 24
Castilla La Mancha 8.093 75 514 3 1.913 61 3.838 238
Castilla y León 6.831 313 495   1.429 28 5.103 179
Catalunya 22.013 771 2.349 44 3.879 127 13.275 488
Ceuta 9 0 4 0 4 0 53 9
C. Valenciana 4.708 103 636 4 1.042 43 4.306 282
Extremadura 1.240 28 112 2 380 8 736 29
Galicia 2.554 19 115¥   334 14 0 0
Madrid 8.597¥   1.094¥   7.132 125 30.475 1039
Melilla 44 0 3 0 2 0 30 0
Murcia 611 26 102 3 115 3 638 93
Navarra 1.829 48 127 3 354 16 954 62
País Vasco 6.030 91 490 6 1.020 28 6.556 412
La Rioja 1.249 23 78 2 272 10 1.777 48
ESPAÑA   20.043 565 74.662 3.166

Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
* Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
**Aragó ha notificat menys curats avui respecte a dies previs pel que no s’ha pogut calcular el nombre de casos nous.
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
Castella i Lleó ha passat a proporcionar la dada d’ingressos en UCI acumulat, a partir de demà podrà *clacularse el núm. de casos nous diari.
Font: Ministeri Sanitat

Exit mobile version