Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 250.103 casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.368 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.123 15 305 3,62 144 1,71 87 1,03 22 0,26
Aragón 6.380 26 490 37,14 222 16,83 83 6,29 19 1,44
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.220 1 54 4,70 31 2,70 12 1,04 4 0,35
Canarias 2.431 0 33 1,53 8 0,37 1 0,05 0 0,00
Cantabria 2.364 1 23 3,96 13 2,24 12 2,07 1 0,17
Castilla La Mancha 18.187 3 208 10,23 106 5,21 51 2,51 10 0,49
Castilla y León 19.750 0 234 9,75 101 4,21 42 1,75 10 0,42
Catalunya 61.888 28 1.376 17,93 780 10,16 440 5,73 117 1,52
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.616 10 154 3,08 85 1,70 40 0,80 16 0,32
Extremadura 3.040 6 42 3,93 21 1,97 9 0,84 3 0,28
Galicia 9.239 7 76 2,82 52 1,93 25 0,93 15 0,56
Madrid 72.096 25 823 12,35 335 5,03 173 2,60 54 0,81
Melilla 126 0 2 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.693 2 57 3,82 35 2,34 22 1,47 6 0,40
Navarra 5.476 8 113 17,27 41 6,27 42 6,42 12 1,83
País Vasco 13.798 1 114 5,16 39 1,77 22 1,00 6 0,27
La Rioja 4.078 1 8 2,53 3 0,95 4 1,26 2 0,63
ESPAÑA 250.103 134 4.112 8,74 2.016 4,29 1.065 2,26 297 0,63

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 01.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.328 11 790 0 1.428 2
Aragón 2.716 12 274 0 912 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 0
Baleares 1.172 1 169 0 224 0
Canarias 953 0 185 0 162 0
Cantabria 1.057 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.416 6 665 2 3.026 2
Castilla y León 8.798 15 630 3 2.787 3
Catalunya 29.369 20 2.991 3 5.673 4
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.819 8 744 0 1.432 0
Extremadura 1.775 2 138 0 519 0
Galicia 2.937 2 336 0 619 0
Madrid 42.472 43 3.610 3 8.428 9
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 692 10 112 0 148 0
Navarra 2.047 2 137 0 528 0
País Vasco 7.001 1 579 0 1.560 3
La Rioja 1.489 1 91 0 366 1
ESPAÑA 125.217 136 11.667 11 28.368 24

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.