Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 20 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 232.555 casos confirmats de COVID.19 per PCR i 27.888 morts.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 20.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 20.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE MAIG DE 2020 

Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.502 13 0,10% 3,71
Aragón 5.551 31 0,56% 24,26
Asturias 2.374 1 0,04% 4,69
Baleares 2.018 13 0,65% 8,61
Canarias 2.300 6 0,26% 3,20
Cantabria 2.277 4 0,18% 11,01
Castilla La Mancha 16.739 62 0,37% 29,27
Castilla y León 18.586 37 0,20% 44,43
Catalunya 55.888 63 0,11% 30,76
Ceuta 119 2 1,71% 11,80
C. Valenciana 10.949 22 0,20% 5,80
Extremadura 3.040 2 0,07% 8,05
Galicia 9.067 9 0,10% 6,15
Madrid* 66.860 112 0,17% 31,20
Melilla 121 0 0,00% 2,31
Murcia 1.560 2 0,13% 4,15
Navarra 5.136 5 0,10% 33,17
País Vasco 13.435 26 0,19% 14,81
La Rioja 4.033 6 0,15% 16,73
ESPAÑA 232.555 416 0,18% 17,49

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid ha notificat 217 casos nous dels quals 112 són nous diagnòstics. Aquesta comunitat consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per *PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
**Les CCAA estan validant i depurant les sèries de dades pel que els casos totals poden sofrir variacions d’un dia a un altre.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 20.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 20.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.196 14 764 4 1.371 4
Aragón 2.667 0 267 0 843 0
Asturias 1.089 1 119 0 304 1
Baleares 1.144 5 169 0 221 2
Canarias 943 1 179 1 155 0
Cantabria 1.036 1 79 0 209 1
Castilla La Mancha 9.122 40 639 1 2.913 13
Castilla y León 8.734 5 555 4 1.960 0
Catalunya 29.497 38 2.969 9 6.021 40
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.742 4 727 0 1.378 2
Extremadura 1.780 1 110 0 504 0
Galicia 2.939 4 334 2 607 0
Madrid 42.422 72 3.610 10 8.912 18
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 148 3
Navarra 2.048 3 136 0 503 0
País Vasco 7.024 3 578 0 1.480 10
La Rioja 1.499 1 91 0 353 1
ESPAÑA 124.616 193 11.445 31 27.888 95

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*El total de pacients en hospitalitzats, en UCI i morts pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades.