Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 21 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 233.037 casos confirmats de COVID.19 per PCR i 27.940 morts.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 20.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 21.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE MAIG DE 2020 

Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.547 45 0,36% 3,86
Aragón 5.588 37 0,67% 25,01
Asturias 2.374 0 0,00% 4,30
Baleares 2.024 8 0,40% 8,61
Canarias 2.307 7 0,30% 3,34
Cantabria 2.279 2 0,09% 10,15
Castilla La Mancha 16.789 50 0,30% 29,76
Castilla y León 18.627 41 0,22% 41,76
Catalunya** 55.888
Ceuta 119 0 0,00% 11,80
C. Valenciana 10.987 38 0,35% 5,86
Extremadura 3.042 2 0,07% 7,12
Galicia 9.077 10 0,11% 5,85
Madrid*** 67.049 82 0,12% 29,35
Melilla 121 0 0,00% 2,31
Murcia**** 1.570 10 0,64% 4,62
Navarra 5.195 3 0,06% 32,41
País Vasco 13.421 9 0,07% 16,62
La Rioja 4.033 0 0,00% 14,84
ESPAÑA 233.037 344 0,15% 16,63

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Andalusia ha notificat 45 casos nous dels quals 24 són nous diagnòstics, la resta són diagnòstics previs recuperats.
Catalunya no ha pogut actualitzar les dades a causa de problemes en la validació d’aquests.
La Comunitat de Madrid ha notificat 188 casos nous dels quals 82 són nous diagnòstics. Aquesta comunitat consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per *PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
****Múrcia ha notificat 10 casos nous dels quals 2 són nous diagnòstics, la resta són diagnòstics previs recuperats.
Taula 2. Casos de *COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 21.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 21.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.210 14 766 2 1.375 4
Aragón 2.442 8 256 1 848 1
Asturias 1.089 0 121 0 307 3
Baleares 1.144 2 169 1 221 0
Canarias 944 1 179 0 155 0
Cantabria 1.036 0 79 0 209 0
Castilla La Mancha 9.138 16 639 0 2.919 6
Castilla y León 8.735 1 561 6 1.960 0
Catalunya 29.497 2.969 6.021
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.747 5 730 3 1.383 5
Extremadura 1.780 0 110 0 505 1
Galicia 2.943 4 334 0 608 1
Madrid 42.497 75 3.617 7 8.931 19
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 680 1 112 0 149 1
Navarra 2.048 0 136 0 506 3
País Vasco 7.032 8 578 0 1.483 3
La Rioja 1.504 5 91 0 354 1
ESPAÑA 124.521 140 11.454 20 27.940 48

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*El total de pacients en hospitalitzats, en UCI i morts pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades.
** Catalunya no ha pogut actualitzar les dades a causa de problemes en la validació d’aquests.