Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 246.504 casos confirmats de COVID-19 i 28.324 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.892 3 95 1,13 59 0,70 31 0,37 18 0,21
Aragón 5.964 33 169 12,81 121 9,17 29 2,20 13 0,99
Asturias 2.435 0 5 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.187 1 52 4,52 24 2,09 15 1,30 4 0,35
Canarias 2.414 0 44 2,04 33 1,53 7 0,33 1 0,05
Cantabria 2.344 0 21 3,61 10 1,72 6 1,03 2 0,34
Castilla La Mancha 17.987 4 275 13,53 120 5,90 53 2,61 17 0,84
Castilla y León 19.516 3 296 12,34 139 5,79 47 1,96 12 0,50
Catalunya 60.714 24 1.270 16,55 538 7,01 244 3,18 76 0,99
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.486 3 137 2,74 59 1,18 23 0,46 9 0,18
Extremadura 3.010 4 33 3,09 22 2,06 6 0,56 6 0,56
Galicia 9.174 0 27 1,00 15 0,56 11 0,41 4 0,15
Madrid 71.248 17 1.208 18,13 538 8,07 193 2,90 47 0,71
Melilla 127 3 5 5,78 3 3,47 2 2,31 1 1,16
Murcia 1.653 4 32 2,14 23 1,54 11 0,74 5 0,33
Navarra 5.402 21 68 10,39 51 7,80 21 3,21 14 2,14
País Vasco 13.715 5 156 7,07 59 2,67 29 1,31 11 0,50
La Rioja 4.073 0 11 3,47 4 1,26 3 0,95 1 0,32
ESPAÑA 246.504 125 3.904 8,30 1.818 3,87 731 1,55 241 0,51

#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.06.2020).

CCAA Casos que han requerit

hospitalizació

Casos que han

ingressat en UCI

Defuncions
Total* Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.319 8 789 0 1.426 1
Aragón 2.685 8 273 0 911 2
Asturias 1.117 0 129 0 333 1
Baleares 1.170 1 169 0 224 0
Canarias 953 3 185 1 162 0
Cantabria 1.054 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.408 12 660 0 3.022 0
Castilla y León 8.757 27 625 1 2.778 6
Catalunya 29.311 20 2.985 3 5.666 1
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.807 4 743 1 1.431 1
Extremadura 1.772 0 138 0 519 0
Galicia 2.935 1 336 0 619 0
Madrid 42.326 50 3.602 4 8.416 8
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 680 1 112 0 147 0
Navarra 2.045 2 136 0 528 0
País Vasco 6.994 10 578 0 1.555 1
La Rioja 1.488 1 91 0 365 0
ESPAÑA 124.880 150 11.638 10 28.324 21

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.