Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 2.615 casos positius nous de coronavirus en les darreres 24 hores i 28.429 morts des de l’inici de la pandèmia

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 270.166 casos confirmats de COVID-19 i 28.429 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 14.214 47 854 10,15 545 6,48 273 3,24 101 1,20
Aragón 9.467 415 2.904 220,12 2.075 157,28 699 52,98 196 14,86
Asturias 2.452 4 16 1,56 10 0,98 13 1,27 6 0,59
Baleares 2.331 2 82 7,13 42 3,65 45 3,91 13 1,13
Canarias 2.570 5 121 5,62 89 4,13 31 1,44 14 0,65
Cantabria 2.410 4 41 7,06 30 5,16 19 3,27 14 2,41
Castilla La Mancha 18.527 19 256 12,59 122 6,00 93 4,57 28 1,38
Castilla y León 19.987 5 220 9,17 122 5,08 71 2,96 36 1,50
Catalunya 71.814 182 7.953 103,62 4.518 58,86 2.888 37,63 683 8,90
Ceuta 164 0 1 1,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 12.325 33 575 11,49 404 8,07 276 5,52 99 1,98
Extremadura 3.298 6 217 20,32 81 7,59 36 3,37 9 0,84
Galicia 9.554 7 141 5,22 69 2,56 28 1,04 11 0,41
Madrid 73.767 102 1.112 16,69 710 10,66 373 5,60 118 1,77
Melilla 129 0 3 3,47 1 1,16 2 2,31 0 0,00
Murcia 1.881 1 156 10,44 108 7,23 78 5,22 22 1,47
Navarra 6.153 66 658 100,58 481 73,52 279 42,65 123 18,80
País Vasco 14.958 61 1.015 45,97 757 34,29 287 13 113 5,12
La Rioja 4.165 12 85 26,83 56 17,68 23 7,26 15 4,73
ESPAÑA 270.166 971 16.410 34,90 10.220 21,73 5.514 11,73 1.601 3,40

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.07.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.410 24 800 1 1.435 0
Aragón 2.833 78 278 2 915 0
Asturias 1.120 2 129 0 334 0
Baleares 1.182 4 169 0 224 0
Canarias 957 2 187 0 162 0
Cantabria 1.060 1 81 1 217 0
Castilla La Mancha 9.513 21 665 2 3.033 0
Castilla y León 8.831 18 631 1 2.796 1
Catalunya 29.509 26 3.000 3 5.680 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.875 26 746 0 1.433 1
Extremadura 1.783 4 140 1 519 0
Galicia 2.959 8 339 1 619 0
Madrid 42.863 53 3.645 0 8.450 3
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 700 9 114 1 148 0
Navarra 2.061 7 137 0 529 0
País Vasco 7.036 13 582 2 1.563 0
La Rioja 1.489 0 91 0 366 0
ESPAÑA 126.241 296 11.741 15 28.429 7

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.