Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 25.886 casos positius nous de coronavirus i registrades 512 defuncions més durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.582.616 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 43.131 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 218.279 131 37.995 451,56 13.877 164,92 5.451 64,78 1.177 13,99
Aragón 71.336 152 6.592 499,66 2.587 196,09 2.826 214,21 841 63,75
Asturias 21.570 249 5.987 585,35 2.390 233,67 211 20,63 112 10,95
Baleares 23.193 65 2.438 212,10 1.076 93,61 1.437 125,02 472 41,06
Canarias 20.207 75 1.594 74,02 797 37,01 859 39,89 285 13,23
Cantabria 14.548 84 2.798 481,52 1.313 225,96 345 59,37 80 13,77
Castilla La Mancha 81.761 9 7.580 372,87 2.621 128,93 2.991 147,13 667 32,81
Castilla y León 117.175 5 16.225 676,17 6.255 260,67 3.985 166,07 1.022 42,59
Catalunya 295.906 275 27.209 354,50 10.962 142,82 10.594 138,03 3.207 41,78
Ceuta 2.718 10 489 576,81 212 250,07 227 267,76 74 87,29
C. Valenciana 94.286 12 13.277 265,34 5.010 100,12 4.741 94,75 1.076 21,50
Extremadura 27.652 74 3.550 332,49 1.354 126,81 1.053 98,62 334 31,28
Galicia 47.455 370 7.475 276,90 3.696 136,91 2.328 86,24 683 25,30
Madrid 341.790 177 18.003 270,18 8.145 122,24 8.277 124,22 2.364 35,48
Melilla 3.933 7 478 552,68 213 246,28 199 230,09 63 72,84
Murcia 52.532 15 6.871 459,94 2.144 143,52 2.662 178,19 651 43,58
Navarra 38.833 113 2.445 373,73 956 146,13 1.226 187,40 391 59,77
País Vasco 93.376 443 13.353 604,82 5.294 239,79 100 4,53 9 0,41
La Rioja 16.066 78 1.764 556,82 741 233,90 790 249,37 246 77,65
ESPAÑA 1.582.616 2.344 176.123 374,52 69.643 148,09 50.302 106,97 13.754 29,25

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.633 188
Aragón 2189 142
Asturias 857 124
Baleares 398 1
Canarias 326 9
Cantabria 297 8
Castilla La Mancha 3.687 55
Castilla y León 4.343 151
Catalunya 7.596 20
Ceuta 49 5
C. Valenciana 2.188 85
Extremadura 895 42
Galicia 1153 71
Madrid 11.211 48
Melilla 36 2
Murcia 555 46
Navarra 845 44
País Vasco 2.343 11
La Rioja 530 15
ESPAÑA 43.131 1.067