Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 25 de febrer de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 9.568 nous casos positius de coronavirus, i registrades 345 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.180.212 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 68.813 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 475.599 222 18.259 217,00 6.219 73,91 4.983 59,22 739 8,78
Aragón 106.279 183 3.041 230,50 1.277 96,79 1.510 114,46 486 36,84
Asturias 43.027 139 2.322 227,02 1.025 100,22 188 18,38 76 7,43
Baleares 55.934 39 1.117 97,18 392 34,10 816 70,99 216 18,79
Canarias 40.268 156 2.326 108,02 1.176 54,61 1.183 54,94 456 21,18
Cantabria 24.530 58 892 153,51 421 72,45 498 85,70 164 28,22
Castilla La Mancha 168.167 43 2.755 135,52 937 46,09 1.009 49,63 262 12,89
Castilla y León 205.296 247 5.091 212,16 1.992 83,02 2.688 112,02 934 38,92
Catalunya 574.949 150 16.835 219,34 7.325 95,44 8.782 114,42 2.881 37,54
Ceuta 4.548 8 252 297,25 80 94,37 144 169,86 42 49,54
C. Valenciana 377.330 198 7.797 155,82 2.403 48,02 3.015 60,25 584 11,67
Extremadura 68.925 44 830 77,74 303 28,38 294 27,54 88 8,24
Galicia 111.196 119 4.627 171,40 1.762 65,27 1.990 73,72 574 21,26
Madrid 582.299 1.238 21.427 321,56 9.041 135,68 8.741 131,18 2.544 38,18
Melilla 6.920 20 373 431,28 179 206,97 185 213,90 73 84,41
Murcia 106.054 42 1.818 121,70 679 45,45 869 58,17 274 18,34
Navarra 51.188 82 953 145,67 459 70,16 541 82,69 230 35,16
País Vasco 150.299 350 5.821 263,66 2.605 117,99 73 3,31 10 0,45
La Rioja 27.404 12 361 113,95 104 32,83 160 50,51 47 14,84
ESPAÑA 3.180.212 3.350 96.897 206,05 38.379 81,61 37.669 80,10 10.680 22,71

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 25.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.293 200
Aragón 3.241 40
Asturias 1.741 44
Baleares 700 9
Canarias 588 16
Cantabria 506 4
Castilla La Mancha 5.580 55
Castilla y León 6.303 58
Catalunya 10.494 37
Ceuta 81 4
C. Valenciana 6.551 135
Extremadura 1.703 21
Galicia 2.188 57
Madrid 13.793 106
Melilla 68 4
Murcia 1.447 34
Navarra 1.091 8
País Vasco 3.721 33
La Rioja 724 10
ESPAÑA 68.813 875