Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 247.905 casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.338 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el día previ Casos diagnosticats en els últims 14 díes Casos diagnosticats en els últims 7 díes Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.984 12 160 1,90 112 1,33 55 0,65 29 0,34
Aragón 6.228 72 363 27,51 312 23,65 67 5,08 37 2,80
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.194 1 45 3,91 19 1,65 12 1,04 2 0,17
Canarias 2.426 3 52 2,41 24 1,11 4 0,19 1 0,05
Cantabria 2.351 0 21 3,61 9 1,55 8 1,38 4 0,69
Castilla La Mancha*** 18.024 0 169 8,31 36 1,77 37 1,82 7 0,34
Castilla y León 19.607 2 261 10,88 116 4,83 50 2,08 17 0,71
Catalunya 61.073 36 1.089 14,19 498 6,49 262 3,41 78 1,02
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.512 0 112 2,24 39 0,78 17 0,34 3 0,06
Extremadura 3.025 6 40 3,75 26 2,44 12 1,12 4 0,37
Galicia 9.193 4 36 1,33 26 0,96 10 0,37 3 0,11
Madrid 71.632 41 1.048 15,73 382 5,73 178 2,67 57 0,86
Melilla 126 0 4 4,62 2 2,31 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.658 1 29 1,94 17 1,14 11 0,74 4 0,27
Navarra 5.442 7 94 14,37 72 11,01 34 5,20 17 2,60
País Vasco 13.756 5 140 6,34 64 2,90 27 1,22 10 0,45
La Rioja 4.076 1 10 3,16 4 1,26 4 1,26 2 0,63
ESPAÑA 247.905 191 3.673 7,81 1.758 3,74 788 1,68 275 0,58

S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Castella-la Manxa no han pogut carregar les dades actualitzades del 25.06.2020 per problemes tècnics.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.324 9 790 1 1.426 0
Aragón 2.709 16 274 0 912 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 1
Baleares 1.171 1 169 0 224 0
Canarias 953 0 185 0 162 0
Cantabria 1.055 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.400 0 659 0 3.024 0
Castilla y León 8.773 20 627 2 2.783 7
Catalunya 29.326 10 2.986 0 5.668 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.811 4 744 2 1.432 1
Extremadura 1.774 2 139 1 519 0
Galicia 2.936 1 336 0 619 0
Madrid 42.407 69 3.607 4 8.418 2
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 682 3 112 0 147 0
Navarra 2.046 2 137 1 528 0
País Vasco 6.999 8 579 1 1.555 0
La Rioja 1.488 0 91 0 365 0
ESPAÑA 125.030 147 11.651 12 28.338 11

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.