Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 9.658 casos positius nous de coronavirus i registrades 25 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 429.507 casos confirmats de COVID-19 i 28.996 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.08.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 26.829 384 7.860 93,41 4.026 47,85 2.524 30,00 749 8,90
Aragón 25.373 297 5.331 404,08 2.099 159,10 907 68,75 212 16,07
Asturias 3.185 38 422 41,26 254 24,83 149 14,57 51 4,99
Baleares 7.465 4 3.009 261,78 914 79,52 1.082 94,13 143 12,44
Canarias 5.851 326 2.645 122,83 1.716 79,69 1.329 61,72 401 18,62
Cantabria 3.740 89 870 149,72 499 85,87 243 41,82 45 7,74
Castilla La Mancha 22.686 119 2.898 142,56 1.581 77,77 1.188 58,44 354 17,41
Castilla y León 26.973 61 4.335 180,66 2.151 89,64 1.096 45,68 346 14,42
Catalunya 105.429 164 12.828 167,14 6.043 78,73 4.567 59,50 1.149 14,97
Ceuta 246 5 77 90,83 44 51,90 47 55,44 15 17,69
C. Valenciana 22.004 134 5.061 101,14 2.607 52,10 2.074 41,45 520 10,39
Extremadura 4.642 77 921 86,26 519 48,61 226 21,17 93 8,71
Galicia 13.448 272 2.803 103,83 1.675 62,05 526 19,49 213 7,89
Madrid 115.159 979 26.487 397,50 12.919 193,88 3.867 58,03 789 11,84
Melilla 293 8 111 128,34 74 85,56 45 52,03 19 21,97
Murcia 5.085 29 1.664 111,39 855 57,23 775 51,88 166 11,11
Navarra 9.203 72 1.416 216,44 749 114,49 619 94,62 199 30,42
País Vasco 26.597 636 6.575 297,81 3.340 151,28 39 1,77 6 0,27
La Rioja 5.299 87 921 290,72 509 160,67 356 112,37 124 39,14
ESPAÑA 429.507 3.781 86.234 183,37 42.574 90,53 21.659 46,06 5.594 11,90

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 26.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.094 230 855 14 1.476 14
Aragón 4.003 81 338 0 1096 0
Asturias 1.135 6 130 0 335 1
Baleares 1.350 40 199 7 231 3
Canarias 1188 106 221 19 171 5
Cantabria 1.155 31 89 2 221 0
Castilla La Mancha 9.563 20 674 3 3.041 3
Castilla y León 9.247 129 660 10 2.821 9
Catalunya 30.181 62 3.045 5 5.741 7
Ceuta 18 1 4 0 4 0
C. Valenciana*** 6.520 153 794 14 1.461 11
Extremadura 1.850 22 150 6 526 2
Galicia 3.191 96 357 8 634 8
Madrid 44.629 490 3.718 11 8.600 56
Melilla 56 3 4 1 2 0
Murcia 953 75 137 6 155 3
Navarra 2.205 35 154 6 533 1
País Vasco 7.124 8 585 1 1.579 7
La Rioja 1.526 19 92 1 369 2
ESPAÑA 132.988 1.607 12.206 114 28.996 132

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.