Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 248.469 casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.341 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el día previ Casos diagnosticats en els últims 14 díes Casos diagnosticats en els últims 7 díes Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.027 18 197 2,34 145 1,72 63 0,75 31 0,37
Aragón 6.255 28 387 29,33 321 24,33 70 5,31 32 2,43
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.201 6 44 3,83 15 1,30 11 0,96 3 0,26
Canarias 2.427 1 49 2,28 24 1,11 3 0,14 1 0,05
Cantabria 2.351 0 19 3,27 8 1,38 8 1,38 4 0,69
Castilla La Mancha*** 18.076 0 209 10,28 92 4,53 41 2,02 11 0,54
Castilla y León 19.634 9 261 10,88 128 5,33 56 2,33 16 0,67
Catalunya 61.229 72 1.080 14,07 527 6,87 325 4,23 113 1,47
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.531 3 112 2,24 41 0,82 21 0,42 6 0,12
Extremadura 3.026 0 40 3,75 25 2,34 12 1,12 3 0,28
Galicia 9.199 5 41 1,52 31 1,15 12 0,44 6 0,22
Madrid 71.839 36 985 14,78 358 5,37 179 2,69 59 0,89
Melilla 126 0 3 3,47 2 2,31 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.658 0 29 1,94 13 0,87 11 0,74 2 0,13
Navarra 5.450 8 99 15,13 72 11,01 41 6,27 18 2,75
País Vasco 13.766 5 132 5,98 57 2,58 29 1,31 8 0,36
La Rioja 4.076 0 9 2,84 3 0,95 4 1,26 2 0,63
ESPAÑA 248.469 191 3.696 7,86 1.862 3,96 886 1,88 315 0,67

S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Castella-la Manxa no han pogut carregar les dades actualitzades del 26.06.2020 per problemes tècnics.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 26.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.325 6 791 2 1.426 0
Aragón 2.707 13 274 0 912 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 1
Baleares 1.172 1 169 0 224 0
Canarias 953 0 185 0 162 0
Cantabria 1.055 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.407 8 645 0 3.024 1
Castilla y León 8.782 24 628 3 2.783 5
Catalunya 29.342 16 2.989 3 5.668 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.812 4 744 2 1.432 1
Extremadura 1.774 2 139 1 519 0
Galicia 2.936 1 336 0 619 0
Madrid 42.423 62 3.608 4 8.420 4
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 682 3 112 0 147 0
Navarra 2.046 2 137 1 528 0
País Vasco 7.001 6 579 1 1.555 0
La Rioja 1.488 0 91 0 366 1
ESPAÑA 125.081 150 11.643 17 28.341 13

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.