Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 31.785 casos positius nous de coronavirus durant el cap de setmana i 179 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 748.266 casos confirmats de COVID-19 i 31.411morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 59.873 268 13.567 161,24 6.230 74,04 3.330 39,58 848 10,08
Aragón 35.849 388 4.881 369,97 2.406 182,37 1.604 121,58 391 29,64
Asturias 5.268 64 1.225 119,77 645 63,06 57 5,57 5 0,49
Baleares 13.619 15 1.957 170,25 752 65,42 924 80,39 235 20,44
Canarias 13.243 151 2.359 109,55 1.209 56,14 997 46,30 331 15,37
Cantabria 6.700 25 917 157,81 385 66,26 132 22,72 38 6,54
Castilla La Mancha 41.527 29 8.200 403,37 3.087 151,85 2.868 141,08 577 28,38
Castilla y León 46.459 36 9.221 384,28 4.138 172,45 2.615 108,98 616 25,67
Catalunya 138.652 89 13.156 171,41 5.930 77,26 4.495 58,57 1.097 14,29
Ceuta 569 5 155 182,83 95 112,06 98 115,60 38 44,82
C. Valenciana 39.171 4 5.060 101,12 1.866 37,29 1.961 39,19 326 6,52
Extremadura 10.357 99 3.082 288,66 1.363 127,66 697 65,28 198 18,54
Galicia 21.017 97 3.066 113,58 1.470 54,45 738 27,34 211 7,82
Madrid 227.158 451 51.650 775,13 20.457 307,01 6.032 90,52 709 10,64
Melilla 953 31 313 361,90 210 242,81 116 134,12 42 48,56
Murcia 18.273 10 5.847 391,39 2.308 154,50 2.229 149,21 561 37,55
Navarra 17.575 258 4.470 683,26 2.463 376,48 1.995 304,95 617 94,31
País Vasco 43.668 338 5.943 269,18 2.755 124,79 62 2,81 13 0,59
La Rioja 8.335 67 1.422 448,87 592 186,87 520 164,14 126 39,77
ESPAÑA 748.266 2.425 136.491 290,24 58.361 124,10 31.470 66,92 6.979 14,84

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 27.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.559 507 1.030 16 1.780 60
Aragón 5.157 127 413 5 1360 21
Asturias 1.279 46 149 5 344 3
Baleares 1.811 27 265 4 289 5
Canarias 1824 121 352 32 232 16
Cantabria 1.301 19 100 1 234 2
Castilla La Mancha 9.950 43 691 3 3.135 20
Castilla y León 10.612 275 766 19 3.020 49
Catalunya 31.134 65 3.125 8 5.835 5
Ceuta 37 5 7 1 10 0
C. Valenciana 7.827 143 923 14 1.587 19
Extremadura 2.243 126 183 9 570 19
Galicia 3.903 137 427 15 733 14
Madrid 47.695 303 3.806 9 9.246 82
Melilla 91 9 9 1 4 0
Murcia 1904 160 267 14 202 0
Navarra 2.668 104 191 7 569 13
País Vasco 7.831 5 632 0 1.848 19
La Rioja 1.788 27 112 0 413 12
ESPAÑA 148.614 2.249 13.448 163 31.411 359

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.