Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 8.532 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 27 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 297.054 casos confirmats de COVID-19 i 28.472 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 15.638 101 1.601 19,03 969 11,52 571 6,79 245 2,91
Aragón 17.449 586 7.479 566,90 3.970 300,92 1.900 144,02 342 25,92
Asturias 2.552 7 107 10,46 87 8,51 44 4,30 23 2,25
Baleares 2.612 0 293 25,49 164 14,27 146 12,70 58 5,05
Canarias 2.687 21 136 6,32 79 3,67 58 2,69 30 1,39
Cantabria 2.532 22 129 22,20 96 16,52 78 13,42 38 6,54
Castilla La Mancha 18.843 7 386 18,99 189 9,30 164 8,07 51 2,51
Castilla y León 20.484 11 554 23,09 380 15,84 188 7,83 94 3,92
Catalunya*** 80.568 10.470 136,41 4.193 54,63 3.262 42,50 442 5,76
Ceuta 166 0 2 2,36 2 2,36 2 2,36 0 0,00
C. Valenciana 13.840 51 1.627 32,52 882 17,63 665 13,29 186 3,72
Extremadura 3.447 14 185 17,33 133 12,46 59 5,53 36 3,37
Galicia 9.808 15 292 10,82 177 6,56 60 2,22 18 0,67
Madrid 76.145 2.724 40,88 1.395 20,94 807 12,11 116 1,74
Melilla 139 0 10 11,56 10 11,56 8 9,25 4 4,62
Murcia 2.460 10 610 40,83 309 20,68 300 20,08 100 6,69
Navarra 6.807 932 142,46 327 49,98 300 45,86 71 10,85
País Vasco 16.669 123 1.975 89,46 1.130 51,18 306 13,86 68 3,08
La Rioja 4.208 0 86 27,15 24 7,58 17 5,37 5 1,58
ESPAÑA 297.054 968 29.598 62,94 14.516 30,87 8.935 19,00 1.927 4,10

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per *PCR i *IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Catalunya, Madrid i Navarra no han carregat dades per problemes tècnics

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.489 46 809 5 1.435 0
Aragón 3.360 265 300 11 937 15
Asturias 1.120 0 130 1 334 0
Baleares 1.198 7 171 1 224 0
Canarias 972 4 187 0 162 0
Cantabria 1.074 13 82 1 217 0
Castilla La Mancha 9.512 0 669 1 3.034 2
Castilla y León 8.868 26 633 1 2.799 1
Catalunya 29.638 45 3.008 2 5.687 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.960 52 751 4 1.437 4
Extremadura 1.793 5 143 3 520 1
Galicia 2.974 11 340 1 619 0
Madrid 42.965 40 3.652 3 8.453 1
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 721 17 115 1 148 0
Navarra 2.092 21 139 2 529 0
País Vasco 7.063 9 582 0 1.565 0
La Rioja 1.491 1 91 0 366 0
ESPAÑA 127.350 562 11.809 37 28.472 26

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.