Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 12:00 hores d’avui, 30 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

El present informe s’ha realitzat, fins al 10 de maig de 2020, amb les dades notificades diàriament de forma agregada per les comunitats autònomes. El passat 11 de maig de 2020 va entrar en vigor la nova estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19, per la qual les comunitats autònomes han de notificar els casos confirmats de manera individualitzada i diàriament al nivell estatal. Per tant, a partir de l’11 de maig de 2020 s’utilitza aquesta informació per a l’elaboració d’aquest informe diari. Una vegada combinats les dades de tots dos mètodes de vigilància, a Espanya fins al moment s’han notificat un total de 239.228 casos confirmats de COVID-19 i 27.125 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.05.2020. #

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE MAIG DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.668 8 137 1,63 55 0,65 22 0,26 8 0,10
Aragón 5.680 9 228 17,28 102 7,73 43 3,26 15 1,14
Asturias 2.421 19 35 3,42 26 2,54 9 0,88 3 0,29
Baleares 2.137 0 69 6,00 28 2,44 15 1,30 2 0,17
Canarias 2.343 9 62 2,88 29 1,35 11 0,51 4 0,19
Cantabria 2.298 0 39 6,71 17 2,93 9 1,55 3 0,52
Castilla La Mancha 17.184 7 414 20,37 171 8,41 84 4,13 26 1,28
Castilla y León 18.804 12 568 23,67 259 10,79 66 2,75 16 0,67
Catalunya 59.003 88 3.050 39,74 1.231 16,04 371 4,83 95 1,24
Ceuta 145 0 28 33,03 20 23,59 13 15,33 8 9,44
C. Valenciana 11.199 5 257 5,14 93 1,86 30 0,60 9 0,18
Extremadura 2.964 0 26 2,44 11 1,03 11 1,03 6 0,56
Galicia 9.120 1 77 2,85 24 0,89 17 0,63 6 0,22
Madrid 68.740 95 1.567 23,52 614 9,21 303 4,55 101 1,52
Melilla 121 0 2 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.597 1 39 2,61 17 1,14 6 0,40 0 0,00
Navarra 5.247 9 130 19,87 73 11,16 22 3,36 6 0,92
País Vasco 13.506 5 138 6,25 44 1,99 28 1,27 8 0,36
La Rioja 4.051 3 25 7,89 11 3,47 11 3,47 4 1,26
ESPAÑA 239.228 271 6.891 14,65 2.825 6,01 1.071 2,28 320 0,68

*Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs
Taula 2. Casos de *COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingresso en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.05.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 30.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
s
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.261 7 772 1 1.404 0
Aragón 2.644 13 267 0 826 2
Asturias 1.097 2 122 0 310 2
Baleares 1.168 6 165 0 209 0
Canarias 948 5 180 1 151 1
Cantabria 1.042 4 79 0 202 0
Castilla La Mancha 9.292 25 650 3 2.945 1
Castilla y León 8.581 31 548 1 1.923 4
Catalunya 29.291 73 2.984 2 5.587 13
Ceuta 12 1 4 0 4 0
C. Valenciana 5.747 7 735 1 1.332 3
Extremadura 1.768 3 110 0 508 6
Galicia 2.919 2 329 0 609 4
Madrid 42.011 88 3.544 1 8.691 4
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 683 3 112 0 148 1
Navarra 2.036 2 135 0 490 0
País Vasco 6.959 11 574 0 1.424 0
La Rioja 1.484 4 91 0 360 2
ESPAÑA 123.987 287 11.404 10 27.125 43

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment. Únicament se sumen al total de manera diària els casos en els quals consta com a data de defunció la del dia previ a l’hora d’elaboració del present informe.