Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 31 de desembre de 2020

0
1
Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 18.047 casos positius nous de coronavirus i registrades 148 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 31 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.928.265 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 50.837 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 31.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 264.371 415 11.886 141,26 5.306 63,06 3.662 43,52 1.002 11,91
Aragón 80.023 446 3.108 235,58 1.893 143,49 1.725 130,75 831 62,99
Asturias 27.171 122 1.180 115,37 584 57,10 109 10,66 61 5,96
Baleares 35.569 176 6.102 530,86 2.635 229,24 3.893 338,68 1.271 110,57
Canarias 26.859 3 2.574 119,53 1.117 51,87 1.052 48,85 352 16,35
Cantabria 17.948 105 970 166,93 545 93,79 503 86,56 216 37,17
Castilla La Mancha 100.673 223 6.697 329,44 2.842 139,80 3.313 162,97 1.095 53,86
Castilla y León 132.611 514 3.728 155,36 1.980 82,52 2.079 86,64 1.024 42,67
Catalunya 356.724 2.375 28.327 369,07 14.396 187,56 10.979 143,04 3.996 52,06
Ceuta 3.072 16 112 132,11 81 95,54 65 76,67 48 56,62
C. Valenciana 148.797 288 19.551 390,73 7.264 145,17 7.343 146,75 1.742 34,81
Extremadura 37.208 828 5.462 511,56 3.006 281,54 1.613 151,07 558 52,26
Galicia 61.143 538 5.136 190,26 2.636 97,65 2.074 76,83 811 30,04
Madrid 399.499 3.194 26.656 400,04 12.694 190,50 8.693 130,46 2.955 44,35
Melilla 4.540 26 196 226,62 98 113,31 78 90,19 35 40,47
Murcia 60.316 206 2.947 197,27 1.591 106,50 1.771 118,55 874 58,50
Navarra 42.494 139 1.285 196,42 707 108,07 760 116,17 357 54,57
País Vasco 110.821 428 4.589 207,86 2.152 97,47 49 2,22 5 0,23
La Rioja 18.426 175 939 296,40 510 160,99 474 149,62 203 64,08
ESPAÑA 1.928.265 10.217 131.445 279,51 62.037 131,92 50.235 106,82 17.436 37,08

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 30.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 31.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.123 70
Aragón 2.634 43
Asturias 1.343 29
Baleares 469 12
Canarias 415 14
Cantabria 393 11
Castilla La Mancha 4.086 25
Castilla y León 5.081 53
Catalunya 8.723 41
Ceuta 59 0
C. Valenciana 2.941 131
Extremadura 1.067 22
Galicia 1.379 41
Madrid 11.828 63
Melilla 43 0
Murcia 744 21
Navarra 960 9
País Vasco 2.963 33
La Rioja 586 4
ESPAÑA 50.837 622