Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 6 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 251.789 casos confirmats de COVID-19 i 28.388 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.259 7 329 3,91 118 1,40 93 1,11 31 0,37
Aragón 6.495 13 491 37,22 171 12,96 88 6,67 25 1,89
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.238 0 51 4,44 32 2,78 16 1,39 2 0,17
Canarias 2.441 0 25 1,16 14 0,65 3 0,14 2 0,09
Cantabria 2.368 1 19 3,27 6 1,03 5 0,86 0 0,00
Castilla La Mancha 18.273 8 216 10,63 91 4,48 68 3,35 19 0,93
Castilla y León 19.770 0 202 8,42 66 2,75 30 1,25 5 0,21
Catalunya 62.797 18 1.968 25,64 1.200 15,63 683 8,90 210 2,74
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.666 4 159 3,18 80 1,60 58 1,16 26 0,52
Extremadura 3.064 1 54 5,06 39 3,65 16 1,50 8 0,75
Galicia 9.330 5 158 5,85 118 4,37 44 1,63 27 1,00
Madrid 72.269 16 705 10,58 317 4,76 148 2,22 40 0,60
Melilla 126 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.706 2 53 3,55 26 1,74 24 1,61 6 0,40
Navarra 5.483 3 81 12,38 20 3,06 35 5,35 6 0,92
País Vasco 13.828 0 102 4,62 47 2,13 20 0,91 9 0,41
La Rioja 4.078 0 5 1,58 2 0,63 3 0,95 1 0,32
ESPAÑA 251.789 78 4.618 9,82 2.347 4,99 1.334 2,84 417 0,89

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 05.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.350 13 795 2 1.433 1
Aragón 2.723 11 274 0 913 1
Asturias 1.117 0 129 0 334 0
Baleares 1.173 0 169 0 224 0
Canarias 954 1 186 1 162 0
Cantabria 1.057 1 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.459 21 664 0 3.027 1
Castilla y León 8.805 11 631 1 2.787 2
Catalunya 29.379 11 2.992 1 5.674 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.822 7 744 0 1.432 0
Extremadura 1.775 0 138 0 519 0
Galicia 2.940 4 336 0 619 0
Madrid 42.726 43 3.641 4 8.439 3
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 692 8 113 1 148 0
Navarra 2.049 3 137 0 528 0
País Vasco 7.003 3 579 0 1.561 2
La Rioja 1.489 1 91 0 366 0
ESPAÑA 125.572 138 11.706 10 28.388 12

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.