Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 12.423 casos positius nous de coronavirus i registrades 126 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 848.324 casos confirmats de COVID-19 i 32.688 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 72.556 444 14.638 173,97 6.315 75,05 2.907 34,55 825 9,80
Aragón 38.541 433 4.234 320,93 1.826 138,41 977 74,05 325 24,63
Asturias 6.237 118 1.364 133,36 724 70,79 152 14,86 7 0,68
Baleares 14.859 49 1.416 123,19 630 54,81 721 62,73 420 36,54
Canarias 14.588 118 2.066 95,94 896 41,61 888 41,24 261 12,12
Cantabria 7.161 37 662 113,93 312 53,69 104 17,90 29 4,99
Castilla La Mancha 47.968 157 7.510 369,43 3.195 157,17 2.567 126,28 657 32,32
Castilla y León 53.735 86 8.991 374,70 3.847 160,32 2.666 111,10 878 36,59
Catalunya 152.154 179 14.942 194,68 7.692 100,22 5.333 69,48 1.581 20,60
Ceuta 750 32 236 278,38 119 140,37 146 172,22 36 42,46
C. Valenciana 44.644 156 5.220 104,32 2.497 49,90 2.176 43,49 597 11,93
Extremadura 12.041 151 2.434 227,96 1.174 109,95 493 46,17 170 15,92
Galicia 23.055 285 2.915 107,98 1.580 58,53 650 24,08 207 7,67
Madrid 258.767 2.265 37.572 563,86 15.322 229,94 6.135 92,07 1.030 15,46
Melilla 1.230 27 379 438,22 181 209,28 213 246,28 63 72,84
Murcia 22.633 98 5.404 361,74 2.437 163,13 2.285 152,96 660 44,18
Navarra 20.553 400 4.291 655,90 2.127 325,12 1.950 298,07 809 123,66
País Vasco 47.631 438 5.231 236,94 2.586 117,13 98 4,44 10 0,45
La Rioja 9.221 112 1.252 395,20 589 185,92 502 158,46 187 59,03
ESPAÑA 848.324 5.585 120.757 256,79 54.049 114,93 30.963 65,84 8.752 18,61

** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 10.319 394 1.108 22 1.965 89
Aragón 5.390 51 426 2 1412 0
Asturias 1.371 69 153 3 351 2
Baleares 1.911 33 278 4 313 7
Canarias 1976 100 379 20 240 6
Cantabria 1.319 12 100 0 237 2
Castilla La Mancha 10.343 104 724 12 3.244 28
Castilla y León 11.483 519 849 33 3.179 96
Catalunya 31.623 101 3.174 5 5.865 7
Ceuta 48 3 11 1 11 1
C. Valenciana 8.244 159 968 6 1.640 19
Extremadura 2.341 62 187 3 621 23
Galicia 4.083 122 449 14 773 25
Madrid 49.287 346 3.892 12 9.637 63
Melilla 103 6 9 0 6 1
Murcia 2230 171 323 19 226 4
Navarra 2.880 155 207 10 607 23
País Vasco 8.671 9 697 3 1.936 21
La Rioja 1.880 36 124 3 425 4
ESPAÑA 155.502 2.452 14.058 172 32.688 421

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.