Roses Cultura

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.100.428 casos confirmats de coronavirus i 100.413 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.100.428 casos confirmats de COVID-19 i 100.413 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 04.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.350.312 2.697 23.415 276,37 8.261 97,50 12.852 49 1,0%
Aragón 398.524 508 6.741 508,27 3.103 233,97 4.866 34 1,2%
Asturias 195.213 204 4.795 473,91 1.797 177,61 2.501 24 1,3%
Baleares 255.498 420 4.598 391,98 1.918 163,51 1.218 3 0,5%
Canarias 297.195 2.074 18.873 868,55 9.149 421,04 1.592 16 0,5%
Cantabria 126.294 186 2.875 491,87 1.294 221,38 765 7 0,6%
Castilla La Mancha 473.631 881 5.518 269,23 1.871 91,29 7.094 19 1,5%
Castilla y León 655.412 1.218 11.438 479,96 5.025 210,86 8.281 24 1,3%
Catalunya 2.286.486 4.764 51.215 659,70 22.648 291,73 18.355 18 0,8%
Ceuta 18.927 14 309 369,98 122 146,08 145 1 0,8%
C. Valenciana 1.304.243 2.407 21.757 430,14 8.066 159,47 9.043 32 0,7%
Extremadura 236.938 742 6.070 572,91 3.011 284,19 2.239 13 0,9%
Galicia 534.214 1.952 19.476 722,50 8.325 308,83 3.109 18 0,6%
Madrid 1.604.494 2.040 18.098 268,07 7.776 115,18 17.450 25 1,1%
Melilla 20.296 19 206 238,81 103 119,41 150 3 0,7%
Murcia 375.894 836 10.134 667,38 4.065 267,70 2.170 13 0,6%
Navarra 223.910 234 3.216 486,14 1.395 210,87 1.499 6 0,7%
País Vasco 653.344 898 8.902 402,08 4.207 190,02 6.177 2 0,9%
La Rioja 89.603 306 1.827 571,30 819 256,10 907 1 1,0%
ESPAÑA 11.100.428 22.400 219.463 463,15 92.955 196,17 100.413 308 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.