Un informe dels GRAF revela que no s’estaba preparat per fer front al gran foc de l’Alt Empordà

El Grup de Reforç d’Actuacions Forestals classifica l’incendi com a de 5ena generación, és a diir, que al mateix temps coincideixen un gran incendi forestal, la simultaneïtat de serveis que es van fer necessaris cobrir  i una emèrgencia civil.

L’informe inicial dels GRAF dels Bombers de la Generalitat sobre el gran incendi de l’Alt Empordà revela que “aquest incendi no és un incendi amb un front lineal i focus secundaris, és un gran cap obert que genera focus secundaris massius que s’escampen i propaguen per un territori amb un mosaic d’estructures forestals, elements vulnerables, infraestructuras a protegir i zones agrícoles. L’estructura de molts boscos dominats per suredes i masses mixtes d’alzines i pins permeten la propagació del foc per les capçades fora de la capacitat d’extinció de manera sostinguda, generant nous focus secundaris que inicien nous incendis”.

Aquest informe del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals, GRAF,  revela que era pràcticament impossible aturar l’avanç de les flames per la velocitat de propagació, que van arribar als 7,7 quilòmetres per hora en el tram entre Capmany i Biure.

El document també diu que la velocitat amb la qual van arribar les informacions i demandes als gestors de l’emergència vas ser molt més gran que la capacitat de prioritzar, transmetre i supervisar les ordres. Per tant van augmentar els riscos que van assumir els bombers a peu de foc; i va provocar també que hi hagués efectius que en molts moments van estar sense fer res a l’espera de rebre ordres.

Altres aspectes que destaca l’informe són “les deficiències en el retén i la vigilància de les línies durant el dia i la nit tot i desposar de personal per fer torns, organització en el repartiment de l’avituallament diferent segons cada sector, proposta d’establir el relleu de comandaments de zona” i que fos previ al relleu de la resta de personal”.

Així mateix es fa referència a l’Absència de la Cultura de l’Autoprotecció:

“Aquest incendi, exemple clar de la problemàtica que postren els de 5ena generació, és una mostra de la necessitat de reempendre la discussió encetada en els Plans d’Ordenació de Recursos Forestals, sobre la ordenació del territori, els seus usos i activitats i com s’integren en un paisatge on el foc en forma part de manera recurrent. Agradi o no és una necessitat de país que cal tornar a engegar.

A les imatges es pot veure com el mosaic del territori previ facilita una diversitat d’efectes del foc en la vegetació en funció com es propagui, mitjançant carrera de capçades (vermell), de foc de superfície intens (groc) o de foc de baixa intensitat (verd)

Cal tenir en compte la percepció de l’eficàcia i seguretat de les mesures de prevenció per a l’incendi “habitual” de superfície mitja intensitat, però que resulten ineficients en incendis més intensos i poc freqüents. Això obliga a un acurat disseny i dimensionament de les mesures de prevenció que s’implantin.

Un petit camp llaurat o cultivat, una pista, un bosc gestionat, una repoblació cuidada pot ser suficient per dificultar l’avanç del foc mitjançant les obertures del flanc, mantenir aquestes petites oportunitats és bàsic per poder fer una extinció ràpida i eficient”.