Una Unitat de Teràpia Aquàtica és a Roses per curar traumatologies, reumatologies, lesions neurològiques i d’altres d’origen esportiu

El centre ZENI’T SALUT de Roses disposa d’Unitat de Teràpia Aquàtica especialitzada per al tractament de qualsevol tipus de patologia

Zeni't SalutPrimer de tot, ens hem de preguntar què és la Unitat de Teràpia Aquàtica (U.T.A.)?

Doncs bé, la Unitat de Teràpia Aquàtica del centre ZENI’T SALUT és una zona d’aigua on es realitza fisioteràpia aquàtica especialitzada.

Per què en aigua i no fora d’ella?

Aquest tipus de fisioteràpia es fa en l’aigua perquè a diferencia de la resta de tractaments que es fan fora d’ella, té lloc en una piscina de poca fondària a temperatura de 32º C, i on el pacient i la fisioterapeuta, la Montse Giró, treballen conjuntament per assolir l’objectiu del tractament: la curació del pacient.

La clau de l’èxit

La clau de l’èxit de la Unitat de Teràpia Aquàtica del centre ZENI’T SALUT es basa en l’absència de gravetat, la temperatura de l’aigua, que produeix una major relaxació, la llibertat de moviments i, sobretot, la inexistència de riscs a possibles caigudes.

No és un Spa ni un lloc per fer gimnàstica aquàtica

Zeni't SalutLa Unitat de Teràpia Aquàtica no és una zona d’Spa ni el seu objectiu és realitzar gimnàstica aquàtica, ja que la realització d’exercicis està completament enfocat a l’assoliment d’un objectiu i que no és altre que la curació de traumatologies, reumatologies lesions neurològiques i d’altres d’origen esportiu.

Propietats de l’aigua i de què manera ens ajuda a solucionar els nostres problemes físics

D’entre les propietats de l’aigua que són beneficioses per a rebre un tractament de fisioteràpia cal destacar:

La Flotació, que ens permet variar les intensitats dels exercicis, enfocats a afavorir (moviments ascendents) o dificultar ( moviments descendents).

Les Turbulències, emprades per millorar la ‘propiocepció’, és a dir, el moviment de les articulacions, ja que les turbulències desestabilitzen el cos del pacient i aquest ho ha de compensar amb moviments isomètrics (elongació) i isotònics (contracció) .
Per exemple, segons com posicionem el cos respecte de la superfície del líquid element augmenta el treball de la resta del cos. Així, per exemple, treure de l’aigua el braç dret fa que el cos giri cap a l’esquerra i, per tant, el pacient ha de compensar aquest gir per equilibrar-se.

La Temperatura de l’aigua a 32º C permet x convecció un major relaxament de la musculatura, i una disminució de la pressió arterial entre altres, entre d’altres avantatges.

La Pressió Hidrostàtica, és a dir la pressió que exerceixen les molècules d’aigua respecte el cos submergit, i aquesta pressió sobre el nostre cos beneficia el tractament de la fisioterapeuta.

Centre Zeni't Salut de RosesLes Forces Rotacionals, gràcies a les quals el nostre cos submergit assoleix un equilibri i relaxació difícil d’assolir fora de l’aigua i que és ideal per rebre un tractament de fisioteràpia.

Així, que si teniu qualsevol problema de traumatologia, de reumatologia, alguna lesió de tipus neurològic o d’altres d’origen esportiu, i voleu que desapareguin d’una vegada per totes, teniu la solució al Centre ZENI’T SALUT, un centre de fisioteràpia, magnetoteràpia, teràpia aquàtica i medicinal, ubicat a l’Avda Salatar, nº 20, de Santa Margarida.

Si necessiteu assessorament i informació pel vostre cas particular només heu de trucar al telèfon 972 93 62 84.