Aquesta matinada de diumenge finalitza l’horari d’estiu

Canvi d'horari

S’adopta l’horari d’hivern i s’endarrereix una hora el rellotge, i a les 3 tornarà ser les 2

Canvi d'horariAquesta matinada de diumenge de 28 d’octubre finalitza l’horari d’estiu que va començar el passat mes de març. La finalització es materialitza amb el retard dels rellotges una hora, de manera que a les 3 hores, tornaran a marcar les 2. D’aquesta manera es dona obligat compliment a la directiva europea 2000/84/CE que afecta, sense excepció, a tots els estats membres de la Unió Europea.

Les primeres disposicions sobre l’horari d’estiu es van adoptar a Europa en 1980 i des de l’any 2000, amb l’esmentada directiva, van quedar establertes les regles que marquen el seu inici al març i la seva finalització a l’octubre.

Donat el debat que l’aplicació del canvi d’hora suscita entre amplis col·lectius socials, en els últims anys s’han realitzat diversos informes que han tingut en compte no només aspectes relacionats amb el possible estalvi d’energia, sinó qüestions relacionades amb la necessitat d’harmonització d’horaris, la seguretat vial, les condicions de treball, les repercussions sobre la salut, etc. Aquests informes coincideixen a assenyalar que els beneficis del canvi d’hora són, en qualsevol cas, difusos.

La polèmica entorn del canvi d’hora ha portat a la Comissió Europea a llançar a nivell europeu una consulta pública que va romandre oberta des del 4 de juliol fins al 16 d’agost, que permetia als ciutadans emetre el seu vot a favor o en contra del canvi horari que es produeix cada any els mesos de març i octubre i opinar sobre les seves preferències de mantenir l’horari d’hivern o el d’estiu.

80% dels ciutadans espanyols valoren negativament el canvi d’horari

En els resultats, no vinculants, més del 80% dels ciutadans espanyols que van participar van valorar el canvi d’hora com una experiència negativa i s’adherien a l’opinió majoritària manifestada pels seus veïns europeus de mantenir l’horari d’estiu.

El passat 12 de setembre, la Comissió Europea va publicar una proposta de Directiva amb el propòsit d’eliminar les disposicions relatives al canvi horari d’estiu en tota Europa, argumentant la necessitat de mantenir un únic horari que harmonitzi l’activitat en tota la Unió, i preservant el dret dels Estats membres a decidir sobre si apliquen l’horari d’estiu o d’hivern.

Aquesta proposta de Directiva marca com a data per realitzar l’últim canvi a horari d’estiu i mantenir-ho en el temps l’1 abril de 2019. O bé el 27 d’octubre del mateix any, si els Estats membres decideixen quedar-se en horari d’hivern. No obstant això, per mantenir l’horari d’hivern s’exigirà, a més, una notificació abans del 27 d’abril de 2019.

Comitè d’experts

A l’Estat espanyol s’ha creat un Comitè d’Experts, liderat per la Secretaria d’Estat d’Igualtat, del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, en el qual estan representats diferents ministeris i col·lectius socials, per analitzar els factors a favor i en contra del canvi horari i l’impacte que tindria la decisió d’adoptar de forma permanent l’horari d’hivern o d’estiu.

Els resultats d’aquesta anàlisi seran tinguts en compte pel Govern per prendre la decisió sobre el fus horari que Espanya haurà d’adoptar de forma permanent l’any 2019, pel qual es tractarà de buscar el consens de tots els grups parlamentaris.

Fus horari

Espanya, geogràficament, està situada en el fus *UTC/GMT+1, en coincidència amb la major part d’Europa, a excepció de Regne Unit, Irlanda i Portugal, que es mantenen en el *UTC/GMT+0. Aquesta adscripció de fus és la que marca des de 1940 la “hora oficial” espanyola, avançada en 60 minuts a la “hora universal”.

En la latitud a l’Estat espanyol les hores de llum són les mateixes, +-10 a l’hivern i +- 14 a l’estiu, però no clareja o fosqueja a la mateixa hora en l’est que en l’oest, podent haver-hi més d’una hora de diferència d’un extrem a l’altre. Vigo, per exemple, és la ciutat europea en la qual més tard fosqueja.