100 anys fa que es van iniciar les excavacions arqueològiques a la Ciutadella

Arxiu Municipal de Roses

Dibuix de la pàtera hel·lenística trobada a la Ciutadella

El Document del Mes que l’Arxiu Municipal de Roses fa públic aquest aniversari

Arxiu Municipal de Roses
Dibuix de la pàtera hel·lenística trobada a la Ciutadella

Enguany es commemoren els cent anys de les primeres excavacions contemporànies a la Ciutadella de Roses, les quals van anar a càrrec del catedràtic de la Universitat de Barcelona Pere Bosch-Gimpera. El mes d’agost de l’any 1916 es van realitzar les primeres prospeccions en el sector de la Plaça d’Armes, les quals tindrien continuïtat el 1917 amb els treballs de Joaquim Folch i Torres, director del Museu de Barcelona.

El Document del Mes de l’AMR presenta dues comunicacions enviades per Miquel Oliva Prat (Girona, 1922 – Castelló d’Empúries, 1974), que formen part de l’expedient relacionat amb la declaració de la plaça forta de Roses com a monument Històrico-Artístic per part del Ministeri d’Educació Nacional datat entre 1958 i 1963.

En les dues cartes, Miquel Oliva comunicava a l’alcalde de Roses, aleshores Josep Maria Cortada Vilar (1961-1967), l’inici de les sisenes campanyes d’excavacions arqueològiques al jaciment de la Ciutadella. Juntament amb aquesta carta va arribar l’informe de la troballa d’una pàtera (plat de poca fondària) hel·lenística, quan s’estaven realitzant moviments de terres al talús nord a l’exterior del recinte, acompanyat per un dibuix de la peça i de l’estrat on va ser trobada.

L’Arxiu Municipal de Roses repassa a través del document l’inici i principals excavacions dutes a terme al recinte de la Ciutadella, així com el perill que l’especulació urbanística suposà per a la salvaguarda d’aquestes restes.

Podeu consultar el document complet en el següent enllaç.