Cinema a la Fresca

120 alumnes de Roses participaran a partir del gener en tallers d’estudi assistit per afavorir l’èxit escolar

Tallers d'estudi a Roses
Els tallers es desenvolupen durant dues hores a la setmana

Els tallers ofereixen dues hores setmanals d’estudi a alumnes seleccionats pels propis centres escolars

Els Tallers d’Estudi Assistit impulsats per l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses, tornaran a partir del gener per oferir un reforç d’estudi complementari a l’alumnat de primària i de secundària de la població. La iniciativa forma part del programa Pla Educatiu d’Entorn i ofereix dues hores setmanals d’estudi a alumnat seleccionats pels propis centres escolars en funció de les necessitats detectades.

L’Àrea d’Ensenyament de Roses organitza aquesta activitat en col·laboració amb els centres escolars del municipi des de l’any 2006. L’objectiu dels tallers és afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques de cada etapa educativa de l’alumnat, la seva autonomia personal i la competència comunicativa, estimulant els àmbits de l’expressió i la comprensió oral o escrita. També s’ajuda als alumnes a planificar correctament les seves tasques escolars, a treballar en equip, a aplicar tècniques d’estudi i a potenciar una actitud activa envers l’aprenentatge. Aquest curs participaran 24 alumnes de primària dividits en dos grups i 96 de secundària dividits en vuit grups, cadascun dels quals rep un total de dues sessions d’estudi setmanals des del gener fins a finals de maig. Les activitats estan dirigides per un professional graduat en magisteri i són gratuïtes.